Nieuws
donderdag, 15 jul 2021

“Transitie onbetaalbaar voor burgers en bedrijven”

Het Vlaams Belang stelt zich ernstig vragen bij Fit for 55’, het nieuwe Europese wetgevingspakket dat gisteren door de Europese Commissie gepresenteerd werd. “De Europese Commissie wil bekomen dat er in de EU in 2030 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “Maar los van de haalbaarheid daarvan, kan absoluut niet gegarandeerd worden dat de transitie sociaal rechtvaardig zal zijn.”

Voor het Vlaams Belang mag het gevecht tegen klimaatverandering niet gevolgd worden door het gevecht om rond te komen op het einde van de maand. “En daar gaan we wel naartoe als we de profeten van de energietransitie, met name Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter voor de Green Deal Frans Timmermans verder vrij spel geven”, aldus Ravyts. “Dit wetgevingspakket zal immers grote financiële gevolgen voor bedrijven en burgers.”

“Avec les Verts la vie est plus chère, dat is met de transitie nu wel duidelijk”

“Zoals zovele zaken die uit de koker van de Europese Commissie komen is de overgang geen vrije keuze maar zal men via een sturende ‘prijsprikkel’ gedwongen worden”, vervolgt Ravyts. “Met alle sociale gevolgen van dien, niet alleen voor de mensen in armoede, maar ook voor de brede hard werkende middenklasse in dit land, die de nu al gebukt gaat onder een torenhoge elektriciteitsrekening.” “Woningen bouwen of met gas verwarmen zal onvermijdelijk duurder worden”, aldus nog Ravyts. “En dat geldt evenzeer voor het nemen van het vliegtuig of het rijden met de wagen. Wie zich geen elektrische auto’s kan permitteren of te veel oplaadt tijdens de piekuren en daardoor financieel wordt afgestraft, die moet maar zonder wagen leven en het openbaar vervoer frequenteren. Georganiseerde vervoersarmoede zoals in het vroegere Oostblok dus, waar rijden voor de happy few was.”

“Op mijn vraag deze middag in de Kamer hoe de regering in dit land een sociaal rechtvaardige transitie kan garanderen, antwoordde minister Georges Gilkinet (Ecolo), zonder op enig ogenblik concreet te worden, dat er steun zou komen via een sociaal fonds en dat de de meest kwetsbare gezinnen er zelfs op zouden vooruitgaan”, zo merkt Ravyts tot slot op. “Nochtans wonen die meest kwetsbare gezinnen ook in huizen en dienen die mensen zich ook te verplaatsen, en zullen ze dus hard getroffen worden. Hoog tijd dat de groenen eens terugkeren naar de planeet die ze naar eigen zeggen zo graag willen beschermen.”