Persberichten
donderdag, 26 apr 2018

Transmigranten die havenfaciliteiten binnendringen met 70% gestegen in 2017

In Gent een stijging met 317%

De jongste jaren trachten zogenaamde ‘transmigranten’ onze Vlaamse havenfaciliteiten binnen te dringen in de hoop zo in het Verenigd Koninkrijk te kunnen geraken. Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jambon blijkt dat het aantal geïntercepteerde transmigranten in 2017 opnieuw fors is toegenomen. Was er in 2016 nog sprake van 961 havenindringingen door transmigranten, dan steeg dit in 217 tot 1641, of een toename met 70%.

Meest geliefde plek blijft nog altijd veruit Zeebrugge, waar 1401 havenindringingen of bijna 4 per dag werden genoteerd. Dat is een toename met 56% ten opzichte van 2016. De grootste stijger blijkt echter de haven van Gent te zijn. Daar waar in 2016  er 41 havenindringingen werden genoteerd, steeg dit in 2017 naar 171, of een toename met 317%.

Midden juni 2016 heeft het parlement een wet goedgekeurd om dergelijke havenindringingen via gerechtelijke vervolging strafbaar te stellen.

Barbara Pas: “Het is echter duidelijk dat het beleid daarmee nog altijd geen antwoord heeft gevonden om een halt toe te roepen aan het zogenaamde ‘transmigratiefenomeen’. De wet die midden 2016 werd gestemd om het binnendringen van de havenfaciliteiten strafbaar te maken, heeft immers niet kunnen verhinderen dat het fenomeen kon worden teruggedrongen. Integendeel stellen wij een verdere, en forse toename vast. Voor ons is het nochtans zonneklaar waar het schoentje knelt. Zolang men de overgrote meerderheid van de ‘transmigranten’ die worden geïntercepteerd niet meer dan een papiertje in handen stopt waarmee ze worden aangemaand het land te verlaten en ze dan weer in de Vlaamse natuur vrijlaat, zal dit fenomeen blijvend aanwezig zijn en in omvang toenemen. Ik roep dan ook staatssecretaris Francken dringend op om effectief werk te maken van een repatriëring van elke transmigrant die wordt opgepakt in plaats van ze terug vrij te laten.