Persberichten
woensdag, 27 jan 2021

“Trek leeftijd ouderschapsverlof voor pleegouders op tot 18 jaar!”

Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat pleegouders tot vandaag niet de mogelijkheid hebben om ouderschapsverlof op te nemen. “Pleegouders worden op deze manier gediscrimineerd”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. We zouden deze mensen die hun huis openzetten om een thuis te bieden aan jongeren die geplaatst worden omdat ze in de eigen gezinsomgeving niet de noodzakelijke geborgenheid vinden, juist extra moeten steunen.

Het Vlaams Belang is de voorstellen van de verschillende partijen, die op 27 januari voor de eerste maal besproken werden in de Kamercommissie Sociale Zaken, genegen maar betreurt dat al deze voorstellen het opnemen van het ouderschapsverlof maar tot de leeftijd van 12 jaar van het betrokken pleegkind willen toekennen.

“Met ons initiatief gingen we in op de expliciete vraag van de pleegouders om het ouderschapsverlof te verruimen en te versoepelen”

Het Vlaams Belang heeft daarom een amendement ingediend om deze leeftijd op 18 jaar te brengen. Voor deze uitzonderlijke uitbreiding heeft de Vlaams-nationalistische partij een goede reden. “Pleegouders die een 13-jarige puberende jongere in huis halen, moeten evenzeer kunnen genieten van dit ouderschapsverlof. Ze hebben het misschien méér nodig dan ‘gewone’ ouders, bij wie de kinderen sinds de geboorte inwonen”, stelt Samyn. Opvallend was dat onder meer regeringspartijen CD&V en sp.a zich daarin wel konden vinden.

Maar een initiatief van het Vlaams Belang zomaar goedkeuren gaat hen helaas nog steeds net iets te ver. De CD&V nam daarom de vlucht vooruit en kondigde dan maar aan om er voor te zorgen dat voor iedereen, ouders, adoptie-ouders en pleegouders, het ouderschapsverlof tot 18 jaar zou moeten kunnen opgenomen worden. “We hebben met ons initiatief dan toch maar weer een steentje verlegd in de rivier”, aldus nog Samyn.

Het Vlaams Belang zal zich blijven inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij en draagt zo ook de vele pleegouders een warm hart toe voor de manier waarop ze zich onbaatzuchtig inzetten, om jongeren die de pech hebben uit een gebroken en problematisch gezin te komen, een toekomst en een thuis te bieden.