Nieuws
dinsdag, 26 apr 2022

Turks Diyanet-netwerk wil Chris Janssens intimideren met racismeklacht

Het moskeenetwerk Diyanet België en de Yunus Emre-moskee in Sledderlo dienen klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. Aanleiding daarvoor is een bericht dat de politicus op zijn Instagrampagina had gepost waarbij Janssens te zien was voor de genoemde moskee met de toegevoegde tekst “Geen Turkse Diyanet-moskeeën in Vlaanderen. Dit is ONS land.” Het parket vordert de onontvankelijkheid van de klacht wegens de parlementaire onschendbaarheid. Janssens spreekt van “een poging tot intimidatie” en kondigt alvast aan geen gas terug te nemen in zijn strijd tegen het door de Erdogan-regering georganiseerde Diyanet-netwerk en meer dan ooit te zullen ijveren voor het stopzetten van de financiering en de regelrechte sluiting van alle Diyanet-moskeeën in Vlaanderen.

In hun klacht stellen de Turks-islamitische clerici dat “door te verwijzen naar Vlaanderen als ‘ons land’, vooreerst foutief want Vlaanderen is geen erkend land, [Janssens] Turkse onderdanen, Belgen met een Turkse achtergrond en aanhangers van de Diyanet-moskee stigmatiseert als indringers die niet welkom zijn.” Voorlopig lijkt Diyanet echter van een kale reis thuis te komen. Een klacht met burgerlijkepartijstelling kan de onderzoeksrechter verplichten een onderzoek te starten, maar het parket stelt alvast in zijn vordering dat een vervolging tegen een parlementslid wegens de parlementaire onschendbaarheid enkel kan worden ingesteld door de bevoegde ambtenaren en dus niet kan opgestart worden op grond van een klacht met burgerlijke partijstelling.

“Een burgerlijke partij kan geen dergelijke strafvordering instellen.”, luidt het. De vordering van het parket luidt dan ook om Diyanet en Yunus Emre wegens onontvankelijkheid van hun burgerlijke partijstelling te veroordelen tot de kosten van de procedure. Het blijft echter mogelijk dat de raadkamer alsnog zou beslissen de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid aan te vragen, al stelt Janssens “dat een vervolging in deze kwestie totaal absurd zou zijn aangezien de inhoud van de klacht duidelijk kant noch wal raakt en vervolging bovendien de vrije meningsuiting op de helling zou zetten. Daarenboven is het zogenaamde misdrijf onder de huidige tenlastelegging verkeerd gekwalificeerd vermits ik duidelijk een bepaalde tak van een godsdienst viseer en de laakbare manier waarop die tak deze godsdienst uitoefent. Dit houdt geen enkele inbreuk in op de racismewet.”

"Diyanet probeert mij te intidimeren zoals het Erdogan-regime dit ook in Turkije doet met kritische stemmen"

Janssens reageert dan ook verder laconiek op de klacht: “Na het plaatsen van dit bericht kreeg ik van Turkse Diyanet-aanhangers al allerlei dreigementen tot zelfs doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd. Na dat verbale geweld, probeert men mij nu dus ook te intimideren met strafklachten. Blijkbaar denkt Diyanet hier te kunnen doen wat het Turkse regime ook in eigen land doet, namelijk critici voor de rechtbank slepen en in de cel laten gooien.”

Het parlementslid wijst overigens op de leugenachtigheid van de beweringen van Diyanet alsof hij met zijn klacht álle personen van Turkse afkomst zou viseren. “Dat is uiteraard niet het geval. Ik viseer heel specifiek het Diyanet-netwerk als instrument van het Turkse regime dat nu al zoveel jaren de integratie van de hier levende mensen van Turkse origine doelbewust saboteert. Niet enkel ik stel dat vast, maar iedereen met enige kennis van zaken. Ook de Staatsveiligheid bevestigde in rapporten al dat Diyanet ‘de lange arm van Erdogan’ is, propaganda verspreidt van Erdogans AKP-partij en bijdraagt tot de polarisering van de Turkse gemeenschap. Er is dus uiteraard niets racistisch aan het bekampen van Diyanet, laat staan dat Diyanet een ‘goede naam’ heeft die in het gedrang zou kunnen worden gebracht.”

Janssens laat bovendien weten dat deze intimidatie enkel maar een tegenovergesteld effect zal ressorteren en hem integendeel zal aanzetten om zich nog meer vast te bijten in het Diyanet-dossier: “Het is een pure schande dat moskeeën van Diyanet door de Vlaamse regering worden erkend en met belastinggeld worden gefinancierd. Ik zal dinsdag alvast minister Bart Somers (Open Vld) daarover nogmaals interpelleren. De Vlaamse regering kondigde aan dat ze de buitenlandse invloed in moskeeën zou tegengaan. Het wordt tijd dat ze eens de daad bij het woord voegt en Diyanet op droog zaad zet.”