Nieuws
dinsdag, 03 nov 2020

Turks pamflet provoceert in Mechelen

Het Vlaams Belang is niet te spreken over een anoniem pamflet dat in Mechelen verspreiding kent. De titel van het bladje in kwestie dat wellicht uitgaat van een extremistische pro-Turkse organisatie, dekt meteen de hele lading: “De onjuiste beweringen van de Armeense Genocide”, zo lieten de anonieme auteurs optekenen. “We eisen dan ook dat er een onderzoek komt naar de auteurs hiervan”, reageert Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang).

Alle historici zijn het er over eens dat de genocide op het Armeense volk door het Ottomaanse Rijk heeft plaats gevonden, maar Turks president Recep Erdogan acht die visie ‘staatsgevaarlijk’. In Turkije is het dan ook verboden om er achtbaarheid aan te geven. Veel Turken in het buitenland volgen Erdogans voorbeeld, ook bij ons. “Niet alleen is het ontkennen van een moord op anderhalf miljoen mensen uiterst wansmakelijk”, stelt Samyn. “Ook importeren deze auteurs, die duidelijk onder invloed staan van de regering in Turkije, anti-Armeense haat. Dat is voor ons niet aanvaardbaar.”

“Hier is dat gelukkig nog niet het geval”, vult Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) aan. “Maar om de Turkse gemeenschap niet voor het hoofd te stoten werd de Armeense genocide niet opgenomen in de negationismewet van 2019. In tegenstelling tot de holocaust, de Rwandese genocide en de oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië dus. Het Vlaams Belang is van mening dat de genocide op het Armeense volk van 1915 evenzeer in dit rijtje hoort.”

“Zowel in Turkije als daarbuiten worden Armenen door allerlei Turken geïntimideerd en belaagd”, besluit Samyn. “Provocaties in pamfletten als deze kunnen we missen op Vlaamse bodem en worden dus niet getolereerd.”