Nieuws
donderdag, 07 okt 2021

Turkse leerboeken in islamonderricht Vlaams onderwijs

In het islamonderricht in de Vlaamse scholen worden handboeken gebruikt die opgesteld zijn door het Turkse Erdogan-regime, zo bleek gisteren uit een reportage van het VRT-programma Pano. “Dergelijke boeken horen uiteraard niet thuis op onze schoolbanken”, zegt fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). “De huidige Turkse handboeken moeten zo snel mogelijk gebannen worden uit onze scholen. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) moet daartoe de nodige initiatieven nemen. We mogen niet toelaten dat de integratie zelfs in ons eigen leerplichtonderwijs wordt tegengewerkt.”

Uit de Pano-reportage bleek dat de handboeken zijn uitgegeven door de Diyanet, het Turkse presidium van Religieuze Zaken dat onder gezag van de Turkse eerste minister de officiële Turkse islam moet organiseren. Ook de leerplannen van het vak islam werden rechtstreeks gekopieerd van die van het Turkse onderwijsministerie. De lessen islam worden in Vlaanderen gecontroleerd door het Centrum voor Islamonderwijs waar de Moslimexecutieve bevoegd voor is. “Maar die heeft extremistische banden, zo werd ook gisteren weer aangetoond met het schandaal rond de voorzitter van de executieve Mehmet Üstün”, stelt Janssens.

“Het is al te gek dat de door extremisme besmette Moslimexecutieve het islamonderricht in ons leerplichtonderwijs mag organiseren”

Het islamonderricht in het Vlaamse leerplichtonderwijs had al een bedenkelijke reputatie met onder meer vaststellingen van eenzijdig letterlijke lezingen, een denigrerende kijk op ‘ongelovigen’, pure wetenschapsontkenning en het misprijzen van de Europese cultuur. In januari had minister Weyts ingevolge deze vaststellingen al gezegd dat de inspecteurs-adviseurs islamitische godsdienst samen met een door Weyts gedetacheerde adviseur, inspanningen zouden doen om de kwaliteit van het islamonderwijs te verbeteren. “Nu worden deze vaststellingen ook bevestigd bij de controle van het lesmateriaal”, reageert Janssens.

Het is al te gek dat de inspectie op het islamonderricht onder controle blijft van de door extremisme besmette Moslimexecutieve. “Weyts moet initiatieven nemen om te vermijden dat de islamlessen in het Vlaamse leerplichtonderwijs worden misbruikt om de integratie van allochtone kinderen tegen te werken”, besluit Janssens. “Zij dienen les te volgen volgens ons Vlaams waardenkader en niet volgens de principes van Erdogan.” Onze partij is ten gronde voor de afschaffing van de islam lessen in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Om dat te realiseren, moet de erkenning van de islam ingetrokken worden, wat niet betekent dat moslims hun religie niet meer praktiseren, maar wel dat de islam niet meer ondersteund wordt met Vlaams belastinggeld.