Persberichten
dinsdag, 08 jun 2021

Turkse moskee behoudt subsidies ondanks manifeste homohaat: “Lakeien van Erdogan kunnen hier alles”

Voor het Vlaams Belang is het hallucinant dat minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) weigert om de erkenning van de Turkse moskee Yesil Camii (Houthalen-Helchteren) in te trekken. Blijkbaar primeert het plezieren van het fundamentalistische Erdogan-regime en zijn structuren in ons land voor de partijen van de Vlaamse regering boven de aanpak van homohaat en de naleving van de erkenningsvoorwaarden door moskeeën.

Begin dit jaar kwam aan het licht hoe de imam van de Turkse Diyanet-moskee Yesil Camii zich op de Facebookpagina van de moskee herhaaldelijk schuldig had gemaakt aan manifeste homohaat. Hij had homoseksualiteit onder meer bestempeld als “een ziekte” die “een van de grootste bedreigingen vormt voor de maatschappij”. Minister Somers zag zich na de laakbare uitlatingen verplicht de procedure op te starten voor de intrekking van de erkenning van de moskee, in het kader waarvan de minister ook adviezen vroeg aan de betrokken lokale besturen en de staatsveiligheid. De procedure bleef echter maar aanslepen. Geen enkel lokaal bestuur durfde bovendien een positief advies geven voor de intrekking.

Geen intrekking subsidies, maar ‘verhoogd toezicht’

Uitgerekend op de dag dat Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens de minister al voor de derde keer wil bevragen hoe het nu zit met de intrekking van de erkenning, communiceert Somers nu aan de media dat de erkenning van deze moskee niet zal worden ingetrokken, maar dat zij enkel onder ‘verhoogd toezicht’ wordt geplaatst. Om een mistgordijn op te trekken rond deze dubieuze beslissing, maakt de minister plots wel bekend dat hij de erkenning van de Pakistaanse moskee Antwerp Islamic Association intrekt, een moskee waarvan imam en bestuur al geruime tijd vechtend over straat rollen.

Voor het Vlaams Belang is de niet-intrekking en verdere subsidiëring van moskee Yesil Camii evenwel onaanvaardbaar. Chris Janssens is scherp: “Blijkbaar kunnen de Turkse Diyanetmoskeeën – waarvan de Staatsveiligheid eerder bevestigde dat ze eigenlijk de lange arm van Erdogan in dit land zijn – zich hier alles permitteren”, klinkt het. “Zelfs het propageren van manifeste homohaat blijkt voor de minister onvoldoende grond om te beslissen dat de erkenningsvoorwaarden worden geschonden en dat de erkenning en subsidies dus moeten worden ingetrokken.”

“De strijd tegen homohaat is voor deze regering blijkbaar ondergeschikt aan de goede relaties met de lakeien van het Erdogan-regime”, besluit Janssens. “Vanaf nu verliest Somers en bij uitbreiding deze regering alle geloofwaardigheid om het nog over holebirechten te hebben. Als het door een Diyanet-moskee gezegd wordt, dan mogen de allergrootste beledigingen geuit worden ten aanzien van de holebi’s. Zonder enige sanctie. Dat is de boodschap die Somers en de Vlaamse regering vandaag geven.”