Persberichten
dinsdag, 13 jun 2023

Tweetaligheid in Brussel bereikte in 2022 opnieuw een dieptepunt

Foto: iStock. Tweetaligheid in Brussel bereikte in 2022 opnieuw een dieptepunt

Deze week gaf de vicegouverneur van Brussel zijn jaarlijks verslag vrij over de niet-toepassing van de taalwetgeving in Brussel over het jaar 2022. “Andermaal is de situatie dramatisch en een schande voor een democratische rechtsstaat”, stelt Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “De federale wetgever moet dringend ingrijpen”, voegt Vlaams Belang Kamerfractieleider Barbara Pas eraan toe, “en daarover ga ik minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) eerstdaags aan de tand voelen.”

Naar jaarlijkse gewoonte brengt de vicegouverneur van Brussel verslag uit over de niet-toepassing van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen. In 2022 behandelde hij 3.736 dossier van benoemingen en bevorderingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s. Slechts 603 daarvan, of nauwelijks 16,1 procent, was in orde met de taalwetgeving, dat wil zeggen dat de betrokken ambtenaren tweetalig waren zoals de wet het voorschrijft.

In vergelijking met de voorgaande jaren betekent dat opnieuw een achteruitgang van de tweetaligheid, die jaar na jaar een triest dieptepunt bereikt. In 2021 bedroeg dat percentage immers nog een schamele 18 procent. Vooral in de OCMW’s is de situatie schandelijk. Daar waar in de gemeenten nog 28,8 procent van de benoemingen correct verloopt (hetzelfde als in 2021), bedraagt dat in de OCMW’s maar 7,5 procent (11,1 procent in 2021).

Het zijn alleen de Vlamingen die slachtoffer zijn van dit incivisme. Van de 3.736 aangeworven personeelsleden in 2022 kan 96,9 procent zich in het Frans uitdrukken (Franstaligen + tweetalige Vlamingen) en slechts 19,3 procent in het Nederlands (Vlamingen + tweetalige Franstaligen).

De vernietiging van onwettige benoemingen behoort momenteel tot de bevoegdheid van de Brusselse regering, maar die vernietigde, zoals de voorgaande jaren, geen enkele van deze onwettige benoemingen. Nochtans heeft de Raad van State herhaaldelijk gesteld dat deze vernietigingsbevoegdheid niet facultatief is, maar verplicht. Hier is dus sprake van grootschalig incivisme vanwege de Brusselse regering.

“Ontneem de vernietigingsbevoegdheid aan de Brusselse instanties”

“Hoe lang gaan de traditionele Vlaamse partijen zulk een schandelijk anti-vlaams taalracisme en incivisme nog dulden?” vraagt Lootens zich af. “Op die manier evolueert de dienstverlening in de Brusselse plaatselijke besturen al decennia van de wettelijk opgelegde tweetaligheid naar een onwettige Frans eentaligheid. Hierdoor kunnen Vlamingen niet alleen niet meer in hun eigen taal terecht in hun eigen hoofdstad, maar worden ons bovendien ook nog eens vele honderden jobs gestolen waar we wettelijk recht op hebben. In een rechtsstaat die naam waardig is dit absoluut onaanvaardbaar. Dit zijn toestanden die thuishoren in een bananenrepubliek.”

“Ik ga daar dan ook minister Verlinden over aan de tand voelen”, voegt Pas eraan toe. “Zij is bevoegd voor de taalwetgeving in Brussel en het is haar verdomde taak om maatregelen te nemen wanneer zij vaststelt dat daarmee iets niet pluis is. Zij zou perfect de toezichtbevoegdheid uit handen van de Brusselse regering kunnen nemen door een bijzonder administratief toezicht in het leven te roepen. Ik zal haar daar eerstdaags dan ook over aanspreken en voor haar verantwoordelijkheden plaatsen.”