Nieuws
donderdag, 21 mrt 2019

Tweetaligheid Brusselse postbeambten boerde er onder regering-Michel fors op achteruit

Barbara Pas: “Ook federale regering mét N-VA veegde haar voeten aan de taalwet”

Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas vraagt al enkele jaren systematisch de cijfers op over de evolutie van de tweetaligheid bij de Brusselse postbeambten. Die moeten in beginsel volgens de taalwet allemaal tweetalig zijn. Zopas kwamen de resultaten voor het jaarbegin 2019 binnen en kan een stand van zaken worden opgemaakt omtrent het beleid van de regering-Michel op dat vlak.

De balans ter zake is ronduit zwaar negatief te noemen. Bij het aantreden van deze regering was 38% van de Brusselse postbodes en 54 van het loketpersoneel nog tweetalig. Aan het einde van deze regering is dat teruggezakt tot resp. 30% en 46%. Een forse achteruitgang dus van telkens acht percent en dat op nauwelijks een viertal jaren tijd.

Zoals steeds in deze Brusselse verhalen zijn het uitsluitend de Vlamingen die daarvan de pineut zijn. Bij de Brusselse postbodes is 98% het Frans machtig en bij de loketbedienden is dat zelfs 99%. Daar staat tegenover dat slechts 32% van de postbodes en 47% van het loketpersoneel de Vlamingen in Brussel in het Nederlands kan bedienen.

Barbara Pas: “Ik kan hieruit alleen maar vaststellen dat de tweetaligheid bij de Brusselse post er onder de regering-Michel met reuzensprongen op achteruit is gegaan en dat het uitsluitend de Vlamingen zijn die daarvoor het gelag betalen. En dàt met een zogezegd Vlaams-nationale partij als de N-VA in de regering! Ook deze regering heeft dus zwaar haar voeten geveegd aan de verplichtingen die de taalwet oplegt. Zij heeft geen enkele inspanning gedaan om op dat vlak het tij te keren. Het is écht een blaam voor de N-VA dat zij daar in deze regering geen punt van heeft gemaakt, want het gaat hier immers louter om het toepassen van de wet, niet meer dan dat. Maar zelfs dat kon er blijkbaar niet van af.

Bijlagen:

  1. Overzicht evolutie taalkennis postbeambten BHG 2015-2019
  2. Schriftelijke vraag nr. 1398
  3. Schriftelijke vraag nr. 1399

Peter Lemmens
Fractiesecretaris