Persberichten
vrijdag, 18 jun 2021

“Uitbreiding rouwverlof is een gemiste kans”

Donderdagavond 17 juni keurde de Kamer unaniem een wetsvoorstel goed om het rouwverlof uit te breiden. Toch spreekt het Vlaams Belang van een gemiste kans. “Ouders van levenloos geboren kinderen blijven nog steeds in de kou staan”, zo reageert Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) die nochtans enkele amendementen ter zake had ingediend.

Wie vandaag een kind of partner verliest, heeft recht op amper drie dagen rouwverlof. Die periode is nauwelijks voldoende om alleen nog maar de praktische kant van de begrafenis te regelen, laat staan om het verlies te verwerken. Daarom wordt het rouwverlof opgetrokken naar 10 dagen. “Het voorstel kon uiteraard rekenen op de steun van het Vlaams Belang”, aldus Samyn, “maar toch is het een gemiste kans.”

“Op de zogenaamde gezinspartijen hoeven de ouders van levenloos geboren kinderen niet te rekenen voor een uitbreiding van het rouwverlof”

Het Vlaams Belang had namelijk amendementen ingediend om enerzijds de discriminatie (in aantal dagen) tussen ambtenaren en andere werknemers weg te werken, maar ook om de 10 dagen rouwverlof uit te breiden naar ouders van levenloos geboren kindjes die voor een zwangerschap van 180 dagen worden geboren.

“Voor de moeder kan in zo’n situatie eventueel om medische redenen ziekteverlof verkregen worden of zelfs bevallingsverlof, maar voor de vader is er zelfs geen enkele regeling voorzien”, zo verklaart Samyn haar amendement. Beide amendementen werden echter weggestemd en kregen behalve van de Vlaams Belang-fractie enkel de steun van het onafhankelijke Kamerlid Jean-Marie Dedecker.

“Dat zelfverklaarde gezinspartijen als CD&V en N-VA het niet over hun hart krijgen om het rouwverlof uit te breiden naar ouders van ‘sterrenkindjes’ stemt ons bijzonder droef”, besluit Samyn.