Nieuws
vrijdag, 16 jun 2023

Uitkoopregeling varkenshouders allesbehalve een succes

De uitkoopregeling die in kader van het stikstofakkoord aan de Vlaamse varkenshouders werd aangeboden is niet meteen een succes te noemen. Zo gaf minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) aan op Radio 1 dat minder dan één op de vijf boeren inging op haar aanbod. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin legt uit waarom de Vlaamse landbouwers niet op deze uitkoopregeling ingaan: “De minister begrijpt niet dat dit beroep voor deze mensen een passie is”, aldus Sintobin. “Een passie kan je niet verkopen voor prijzen die de dagelijkse levenskosten van de landbouwfamilie niet dekken.”

De Vlaamse Regering bood bijna duizend boeren de uitkoopregeling aan. De coalitiepartijen spraken deze regeling af in hun stikstofakkoord. Nu blijkt dat er amper 175 varkenshouders op het aanbod ingingen. Dat is geen verrassing, aangezien eerder al bericht werd dat de landbouwers amper interesse toonden in de uitkoopregeling. Een van de redenen voor dit gebrek aan interesse is dat het zo lang duurde vooraleer de Vlaamse Regering een definitieve uitkoopregeling afklopte, maar ook dat Europa de bedragen in de uitkoopregeling fors naar beneden bijgesteld heeft.

Gefaalde uitkoopregeling van een gefaald stikstofakkoord

“Het stikstofakkoord was van meet af aan gedoemd om te mislukken”, zegt Sintobin. “Al anderhalf jaar zijn er voortdurend discussies binnen de Vlaamse Regering, en is er zelfs tot vandaag de dag geen sluitend akkoord tussen de verschillende partijen.” 

Het Vlaams Belang hekelt ook de uitvoering van andere aspecten in het akkoord. “Bepaalde zogenaamde rode bedrijven worden nu al door de regering gedwongen om hun activiteiten stop te zetten, zonder dat er ook maar enige juridische verankering of wetenschappelijke consensus van en rond het stikstofakkoord is”, besluit Sintobin. “Dit is ronduit schandalig en een Vlaamse Regering onwaardig. Onze boeren verdienden respect en hebben recht op een toekomst.”