Persberichten
maandag, 03 apr 2023

Gemiddeld minder dan 1 miljoen euro aangeboden per uitgekocht landbouwbedrijf

Maar liefst 42 landbouwbedrijven gaven reeds aan dat ze, als gevolg van het stikstofakkoord, ‘vrijwillig’ de activiteiten stopzetten. Het gemiddelde aanbod per bedrijf bedraagt minder dan één miljoen euro. Dat blijkt uit het gecoördineerd antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op de vragen van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Het valt niet uit te leggen hoe het platteland door de Vlaamse Regering aangepakt wordt”, aldus Janssens. “Landbouwers moeten hun passie en bedrijf opgeven, terwijl Vlaanderen op termijn steeds afhankelijker dreigt te worden van het buitenland en de burgers de prijs van hun winkelkar fors voelen stijgen. Van vrijwilligheid is amper sprake, de opgelegde regels zijn zo dwangmatig dat de landbouwers enkel kunnen sluiten ofwel een jarenlange strijd met de overheid moeten aangaan.”

Al 35 verschillende bedrijven, die in het stikstofakkoord van februari 2022 als rode bedrijven bestempeld werden, hebben een vergoedingsaanvraag ingediend. Zeventien van hen hebben het aanbod van de landcommissie reeds aanvaard. Twee bedrijven hebben het aanbod niet aanvaard, de zestien overige hebben nog een aanvraag lopende.

In het stikstofakkoord van 2022 werden ook 116 oranje veeteeltbedrijven aangeduid. Zeven van die bedrijven stapten ondertussen reeds vrijwillig in het flankerend beleid. “Andere bedrijven wachten het definitieve stikstofkader af, hoewel het onduidelijk is of en wanneer het decreet terzake gestemd zal worden”, zegt Janssens. “De belangrijkste twistpunten tussen de regeringspartijen – de gelijkschakeling van landbouw en industrie en het doorgeven van uitstootrechten – maken immers nog deel uit van nieuw onderzoek. Een akkoord dat enkel akkoord gaat over een studie en verder veel onduidelijkheid en onzekerheid laat bestaan, is gewoon boerenbedrog.”

“Landbouwers willen helemaal niet vrijwillig stoppen”

Terwijl er budgettair gemiddeld één miljoen euro vrijgemaakt is voor de opkoop van landbouwbedrijven, bedraagt het gemiddelde aanbod per bedrijf momenteel minder, namelijk 900.000 euro. Voor oranje bedrijven wordt eenzelfde budget vrijgemaakt als bij de rode bedrijven. “Dat slechts een zeer beperkt aantal oranje bedrijven op het aanbod inging om zich te laten uitkopen, geeft aan dat deze landbouwers helemaal niet vrijwillig willen stoppen", aldus Janssens. “Ik vrees echter dat hen na het gesloten stikstofakkoord het leven en werken onmogelijk gemaakt wordt.”

Op de 35 rode bedrijven, die aangaven in te willen stappen in het flankerend beleid, wordt in totaal ruim 200 ton ammoniak geproduceerd, ofwel 0,77 procent van de totale ammoniakemissies op alle veeteeltexploitaties. Op deze bedrijven worden ongeveer 7.000 runderen, 20.000 varkens en 107.000 stuks pluimvee gehuisvest. Daar bovenop komen dus ook nog eens de zeven oranje veeteeltbedrijven, goed voor enkele tienduizenden dieren. Doordat deze bedrijven stoppen, zullen deze dieren dus gereduceerd worden van de Vlaamse veestapel.

Het Vlaams Belang kan geen begrip opbrengen voor de houding van de Vlaamse regering. “In 2019 was er volgens N-VA geen stikstofprobleem – er stond immers geen letter over stikstof in het N-VA-verkiezingsprogramma – maar plots vindt de partij het nodig om 3,6 miljard euro Vlaams belastinggeld vrij te maken om een zogenaamde oplossing voor het probleem te vinden”, besluit Janssens. “Landbouwers die hun job en passie willen uitoefenen moeten nu gewoon verplicht sluiten.” Hij hekelt ook de houding van coalitiepartner cd&v. “De partij die zogezegd voor de boeren en het platteland opkomt, heeft vorig jaar een stikstofakkoord gesloten dat de verplichte sluiting van bedrijven en de discriminatie tussen landbouw en industrie bevatte. Vandaag wordt cd&v met een kluitje in het riet gestuurd. Deze partij voert vóór de schermen een showtje op maar achter de schermen sluit ze akkoorden die de doodsteek betekenen voor onze boeren. De BBB toont in Nederland hoe hard de kiezer daarover kan oordelen. Het Vlaams Belang zal in elk geval vóór, tijdens én na de verkiezingen hetzelfde blijven herhalen: stop het stikstoffundamentalisme en laat de landbouw leven!”