Persberichten
woensdag, 06 feb 2019

Uitrol CNG-netwerk in Brussel zo goed als onbestaande

Het Brussels Gewest blijft pijnlijk achterop hinken bij de uitrol van een CNG-netwerk, zo blijkt uit een antwoord van Brussels minister voor leefmilieu en energie Celine Fremault op een vraag van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.

Vlaanderen telt intussen een 80-tal tankstations waar CNG kan getankt worden. In het Brussels Gewest daarentegen is er vandaag slechts één CNG-station (Anderlecht) en worden er drie nieuwe stations voorzien (Triomflaan Oudergem, Industrielaan Anderlecht en Werkhuizenkaai Brussel-stad) die tegen ten laatste midden 2020 actief zouden moeten zijn.

Nochtans is het gebruik van CNG in opmars. In Vlaanderen werden vorig jaar meer wagens op CNG dan elektrische wagens ingeschreven. Het Vlaams Gewest voorziet dan ook in voordelen op het vlak van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) die Brussel niet voorziet.

De voordelen van CNG zijn nochtans groot. Tegenover dieselwagens zorgen ze voor 77% minder fijn stof, 11% minder CO2 en maar liefst 90% minder NOx of stikstofoxiden (cijfers studie Thomas More en UGent). Stadsbussen en taxi’s op CNG kunnen zo een adequaat antwoord bieden op de Brusselse Lage Emissiezone.

Het Vlaams Belang wil er dan ook voor ijveren om tijdens de volgende legislatuur in iedere Brusselse gemeente minstens één CNG-station te voorzien en waar mogelijk stadsbussen van de MIVB te laten omschakelen van diesel naar CNG. Daarenboven wil de Vlaams-nationalistische partij voor de Brusselaars dezelfde fiscale voordelen voor CNG-wagens als in  de rest van Vlaanderen: het afschaffen van de BIV en drie jaar vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting.