Nieuws
zondag, 13 feb 2022

Uitsluiting dreigt voor rechtse uitgeverijen op Frankfurter Buchmesse

In Duitsland weerklinkt steeds luider de roep om rechtse uitgeverijen uit te sluiten van de Frankfurter Buchmesse. “Het is eigen aan de zelfbenoemde antifascisten om de vrijheid van meningsuiting zoveel mogelijk aan banden te leggen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Als de uitsluiting er daadwerkelijk komt, raad ik de getroffen uitgeverijen aan om dit via de rechtbank aan te vechten, zoals uitgeverij Egmont destijds met succes deed tegen de Antwerpse boekenbeurs.”

Onder druk van socialisten en groenen buigt de cultuurcommissie van de stad Frankfurt zich momenteel over een eventuele verbod op rechtse uitgeverijen op de grootste boekenbeurs van Europa. “Het klinkt ons zeer bekend in de oren”, aldus Pas. “In Antwerpen werd VZW Egmont, die onder meer boeken van Vlaams Belang-politici uitgeeft, op arrogante wijze en zonder enige motivatie reden jaarlijks uitgesloten van deelname aan de boekenbeurs. Onder leiding van de groene communist Jos Geysels en zijn linkse opvolgers werd het beursreglement louter om die reden gewijzigd.”

“De Frankfurter Buchmesse en boeken in het algemeen staan voor wijsheid, openheid en zin voor discussie… Alles waar het de zogenaamde antifascisten aan ontbreekt dus”

“Het is bijzonder te betreuren dat uitgerekend op de Frankfurter Buchmesse, waar bijvoorbeeld Gerolf Annemans zijn boeken mocht voorstellen in tijden dat zulks in Antwerpen nog ondenkbaar was, de veelheid aan opinies afgeschaft zal worden”, vervolgt Pas. “Als het zover komt dient men zich tot de rechtbank te richten. Zowel de rechtbank van eerste aanleg als het hof van beroep te Antwerpen maakten een vijftal jaren geleden logischerwijze brandhout van het machtsmisbruik en de willekeur zoals die toen door de organisatoren van de boekenbeurs werd tentoongespreid.”

“Uitsluitingen van boekenbeurzen vormen een heel ernstige zaak. Het is een stap richting totalitaire staat. Boekverbrandingen, waaraan men in Duitsland nog nare herinneringen heeft, zijn dan niet zo ver meer weg”, besluit Pas. “Maar uitsluitingen of verbrandingen zullen het gedachtegoed uiteraard niet doen verdwijnen.”