Nieuws
woensdag, 17 nov 2021

"Uitspraken Sabbe (Vooruit) over onverdoofd slachten onaanvaardbaar"

Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael reageert verbijsterd en boos op de uitspraken die Brussels Parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) maandag deed in het magazine Dag Allemaal. Sabbe stelde immers dat de Brusselse meerderheid “wel wat dringenders te doen heeft dan een verbod op onverdoofd slachten te behandelen”. Bovendien liet het Brussels Parlementslid optekenen ‘dat de linkse partijen kiezers met een moslimachtergrond hebben en daar rekening mee moeten houden’. Een voorstel van Lootens-Stael op een verbod op onverdoofd slachten, zoals dat reeds in de rest van Vlaanderen en Wallonië van kracht is, wordt door de bevoegde commissie reeds meer dan twee jaar van de agenda gehouden.

“Reeds meer dan twee jaar weigert de Brusselse meerderheid voorstellen hierover te bespreken. Eerst verschool men zich achter een verwachte uitspraak van het Grondwettelijk Hof, daarna liet bevoegd minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) weten dat de regering zijn ontwerp van ordonnantie van tafel had geveegd en de bal opnieuw in het kamp van het parlement legde”, verklaart Lootens-Stael. “De meerderheid laat nu via Sabbe doodleuk weten de parlementaire werking te willen blijven blokkeren. Dat is ronduit schandelijk. En men komt er bovendien voor uit dat dit gebeurt, niet omwille van principiële argumenten ten gronde, maar omwille van van islamitisch electoraat?”

Lootens-Stael: ”de maskers vallen af, het bestuur van Brussel rijdt niet voor de Brusselaars, maar voor islamitisch particularisme”

Volgens Lootens-Stael is dit dan ook “een zelden vertoond staaltje van misprijzen voor onze Europese waarden en normen en voor de werking van de democratie. De maskers vallen af: dit linkse bestuur van Brussel wil niet de Brusselaars vertegenwoordigen, maar islamitisch particularisme. Links zet in dit kader de democratie opzij en wil daarom zelfs nog niet spreken over een voorstel van ordonnantie. Dit toont aan hoe snel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afglijdt naar onbestuurbaarheid.”

Volgens de Brusselse fractievoorzitter tonen deze uitspraken verder ook aan dat “het duidelijk een vergissing was om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te richten en dat het een nog grotere vergissing zou zijn het Hoofdstedelijk Gewest nog meer macht te geven.”