Nieuws
vrijdag, 15 jul 2022

Uitstel Ventilus: “Regering moet eindelijk beslissen en kiezen voor ondergronds tracé”

De Vlaamse regering heeft beslist om tot september niets te beslissen over het Ventilus-dossier. “Nochtans was het voor Demir ‘vandaag of nooit’”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang).  “Blijkbaar kan deze regering net zo min als de Vivaldi-regering nog knopen doorhakken en laat ze de bevolking liever wachten dan beleid te voeren.” Het Vlaams Belang blijft er alvast de nadruk op leggen dat rekening moet gehouden worden met de breed gedragen bezorgdheden van de burgers en dat Ventilus dus alsnog ondergronds moet gerealiseerd worden.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bracht vandaag voor eerst het dossier van de Ventilus-hoogspanningslijn op de onderhandelingstafel van de ministerraad. Dit project beroert al maanden de gemoederen in West-Vlaanderen. Hoewel de bevolking een ondergronds traject wil, is de Vlaamse regering voorstander van een bovengrondse oplossing. Maar er blijkt steeds meer verdeeldheid binnen de regering. Open Vld en N-VA willen een bovengrondse hoogspanningslijn, maar cd&v gaat - onder druk van hevig Vlaams Belang-verzet - steeds meer op de rem staan. Demir zei vanochtend dat als er vandaag geen beslissing genomen werd er nooit nog één zou komen, maar het is dus niet gelukt om tot een akkoord te realiseren.

“De aankondigingspolitiek van Demir begint zich steeds meer tegen haar te keren”, zegt Ryheul. “Het is pijnlijk om te zien dat de Vlaamse regering net zoals de Vivaldi-regering niet meer tot besturen komt. Wat we zelf doen, moeten we beter doen, betekent blijkbaar evenzeer politiek immobilisme.”

“De West-Vlamingen moeten eindelijk duidelijkheid krijgen over Ventilus”

De Vlaamse regering zei tijdens een persconferentie wel in gesprek te zullen gaan met de lokale burgemeesters over de steunmaatregelen waarbij het uitgangspunt is dat Ventilus bovengronds zal komen. “Het is ongehoord dat men ondanks de belofte om voor het reces tot een akkoord te komen, de getroffen inwoners in West-Vlaanderen geen duidelijkheid kan geven”, aldus Ryheul. “Bovendien blijft het duidelijk de bedoeling om bovengronds te gaan, hoewel er hier in West-Vlaanderen geen enkel draagvlak voor is.

Cd&v heeft zich evenwel laten afkopen met een uitstel, maar of hun lokale burgemeesters in september wel zullen instemmen voor een bovengrondse lijn, is een andere vraag. Het Vlaams Belang vreest dat de beslissing voor een bovengronds tracé al genomen is en dat het huidige uitstel enkel als bedoeling heeft het verzet van de cd&v-burgemeesters te smoren met flankerende maatregelen, een zak geld of een onteigeningsvergoeding voor een beperkt aantal gezinnen. “Maar daarmee dreigt nog een beslissing te worden genomen boven de hoofden van de bevolking”, besluit Ryheul. “De enige juiste beslissing die er kan en moet worden genomen is die van het ondergronds tracé, waar het Vlaams Belang ondubbelzinnig voor zal blijven ijveren. Buitenlandse voorbeelden bewijzen dat dat een realistisch alternatief is.”