Nieuws
vrijdag, 21 okt 2022

Vaccinatie: “Kwantiteit mag niet op kwaliteit primeren”

Het Vlaams Belang is verontwaardigd dat niet iedereen de juiste herfstprik kreeg. “Hoewel minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beweerde dat vanaf 12 september iedereen het bivalente vaccin zou krijgen blijkt nu uit de cijfers van Sciensano dat meer dan 50 000 mensen toch het originele vaccin kregen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bij de vaccinatie vooral gaat om kwantiteit en al lang niet meer om kwaliteit. Ik ga de minister hierover ondervragen.”

“Van die 50 000 mensen die niet het correcte vaccin ontvingen, is bijna de helft ouder dan 65 jaar”, stelt Sneppe vast. “Dat is dus de groep die het meest kwetsbaar is. Als het bij Volksgezondheid echt om de gezondheid van onze meest kwetsbaren gaat, zou je toch denken dat net die groep steeds de nieuwste versie van het vaccin zal krijgen. Niet dus. De Zwarte Piet wordt doorgeschoven. Het agentschap Zorg en Gezondheid wijst naar de huisartsen, de huisartsen wijzen naar de vaccinatiecentra.”

“Vaccinatie is een medische handeling en daar moet met omzichtigheid mee worden omgesprongen”

Dirk Ramaekers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de taskforce vaccinaties relativeert de cijfers en wijst op het feit dat het nog steeds om een menselijke handeling gaat en dat daar ‘wel eens iets kan mislopen’. “Deze redenering verwondert me ten zeerste”, aldus Sneppe. “Fouten bij de vaccinatie van mensen moeten gezien worden als medische fouten en die kunnen niet op zo’n manier gerelativeerd worden. Dit kan echt niet worden afgedaan met een wegwerpgebaar of een keertje de schouders ophalen.”

“Uiteindelijk is het de FOD Volksgezondheid die ervoor moet zorgen dat de oude vaccins vernietigd worden en dat steeds en enkel de nieuwste versie beschikbaar is, zeker voor onze meest kwetsbaren”, besluit Sneppe. “Maar blijkbaar is het doel zoveel mogelijk mensen vaccineren, ongeacht de bescherming die het vaccin in kwestie biedt.”