Nieuws
donderdag, 21 jan 2021

Vaccinaties: “Tegenvallende cijfers? Anders tellen!”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de regering het aantal uitgevoerde vaccinaties rooskleuriger poogt voor te stellen dan het in werkelijkheid is. Door de tellingen aan te passen. “De geschiedenis herhaalt zich”, reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Tijdens de eerste coronagolf heeft men dat ook geprobeerd.”

Ondanks alle hoeraberichten die we van paars-groen te horen kregen bij de eerste vaccinaties, verloopt de vaccinatiecampagne uitermate stroef. Alle weddenschappen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ten spijt, worden we momenteel geconfronteerd met een nijpend tekort aan vaccins en aan juiste vaccinatiespuitjes. “We zitten nu aan 126.328 inentingen op een totale bevolking van 11.492.641 mensen”, aldus Pas. “Dat is 1,1 procent. Ruim drie weken nadat Jos uit Puurs als allereerste een vaccinatie kreeg, is dit een bedroevend resultaat.”

“Als het volgende verkiezingsresultaat hen niet aanstaat, kunnen de regeringspartijen misschien gewoon de stemmen eens anders tellen”

Eigenaardig genoeg heeft Sciensano, de federale instelling die op een wetenschappelijke manier gegevens over de gezondheid van de bevolking verzamelt en infectieziekten opvolgt, het over 1,38 procent. “Een verkeerde voorstelling van zaken”, reageert Pas. “Men telt het aantal vaccinaties niet op de totale bevolking, maar op het aantal meerderjarigen, 9.180.601 mensen.” Het Vlaams Belang wijst erop dat deze manipulatie nu weliswaar nog maar voor kleine verschillen zorgt, maar dat dit snel zal veranderen. Het Laatste Nieuws wees er in dit verband op dat de overheid later - ooit - zal kunnen communiceren dat er al 60 procent van de bevolking gevaccineerd is, terwijl het in werkelijkheid om 45 procent gaat.

Het Vlaams Belang herinnert eraan dat we in België ervaring hebben met creatieve tellingen door de overheid. In april 2020, ten tijde van de eerste coronagolf, stond België in verhouding tot het bevolkingsaantal wereldwijd op de eerste plaats wat de corona-dodentol betrof. “Om de imagoschade voor het land te beperken, hebben de ministers van Volksgezondheid toen beslist om het aantal doden voortaan gewoon anders te tellen. Om de harde waarheid bewust foutief voor te stellen dus”, besluit Pas. “Maar dergelijke arglistigheden hebben er toen ook niet voor kunnen zorgen dat de blunders in de corona-aanpak onopgemerkt bleven.”