Persberichten
dinsdag, 29 jun 2021

Van 300 beloofde agenten Kanaalplan amper 91 operationeel

Dat de Brusselse politiezones de toenemende veiligheids- en criminaliteitsproblemen niet meer de baas kunnen is al lang geen geheim meer. Het Vlaams Belang is er dan ook niet over te spreken dat er wordt nagelaten een oplossing te bieden. “En dat terwijl er dagelijks geweld is tegen agenten”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), die hierover cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Van de in 2016 beloofde 300 bijkomende politiemensen werden er in 2016 slechts 136 gedetacheerd waarvan er op vandaag nog slechts 91 werkelijk operationeel zijn.”

“In Brussel eigent geradicaliseerd geboefte zich straten en buurten toe, worden bendeoorlogen uitgevochten en floreert drug-, wapen- en mensenhandel”, aldus Depoortere. “Initieel was in het zogenaamde Kanaalplan beloofd dat er bijkomende middelen zouden ingezet worden. Maar in realiteit gaat het over een detachering, waarbij agenten van de federale politie worden verschoven naar het lokale niveau. Daarnaast incorporeert het plan slechts vijf van de zes Brusselse politiezones.”

“Dit tekort aan agenten is onwerkbaar en onbeheersbaar, het probleem stopt niet aan de grenzen van een politiezone”

Het Vlaams Belang stelt daarnaast vast dat de aandacht voor de onderliggende problematieken zoals wapen- en drugshandel eveneens problematisch blijft. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er in 2019 slechts vier gezamenlijke acties waren in dit kader. Ook SEFOR- en GAUDI-acties blijken nog te sporadisch georganiseerd te worden. “De situatie is ronduit desastreus”, vervolgt Depoortere. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een samensmelting van de verschillende Brusselse politiezones waardoor de problematiek integraal kan aangepakt worden en middelen en agenten efficiënter kunnen ingezet worden.”

“Enkel een eengemaakte Brusselse politiezone waarbij de controle van de individuele burgemeestersposten doorgeknipt kan worden is een eerste stap naar een mogelijk oplossing”, besluit Depoortere. “Samen met de verschillende partners zoals Vreemdelingenzaken, de Sociale Inspectie en Financiën zou een eengemaakte Brusselse politie een antwoord kunnen bieden op diverse criminaliteitsfenomenen zoals wapen-, mensen- en drughandel.”