Persberichten
dinsdag, 10 nov 2020

Van dermeersch (VB): ”Vlaamse regering manipuleert begroting”

Volgens het Vlaams Belang is het werkelijke tekort in de begroting van de Vlaamse regering veel groter dan dat Jambon I doet uitschijnen. Dit omdat men de kosten van de Oosterweelverbinding en het relanceplan tegen de coronacrisis niet meerekent. “Regelrechte manipulatie.”

Vandaag begint de Vlaamse parlementscommissie voor Algemeen beleid, Financiën, Begroting en Justitie aan de bespreking van de tweede begrotingsaanpassing voor 2020 en de begroting voor 2021. Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) stelt vast dat de regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) een begroting indient met een geraamd tekort van 2,34 miljard euro, maar dat de totale financieringsnood oploopt tot een torenhoge 5,925 miljard euro.

De totale financieringsbehoefte wordt steeds belangrijker dan het eigenlijke begrotingstekort. Dit is het gevolg van het feit dat onder meer de uitgaven rond Oosterweel bewust buiten de begroting worden gehouden terwijl deze uitgaven wel in de financieringsbehoefte opgenomen dienen te worden. Ondanks de coronacrisis die handenvol geld kost, wordt er nog ruimte gevonden voor wat ‘nieuw beleid’ wordt genoemd voor bijna 2 miljard euro.

“Met dit beleid komt Vlaanderen in rijtje van Spanje, Italië en Griekenland”

“De schuldenexplosie die dit met zich meebrengt, zet Vlaanderen in het rijtje van België, Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland voor wat betreft schulden die zullen betaald moeten worden door onze kinderen”, zo bekritiseert Van dermeersch. “Dit alles wordt verkocht onder de vlag van corona, maar in werkelijkheid wordt in 2021 slechts een coronaprovisie voorzien van 300 miljoen euro.”

Het Vlaams Belang steunt het Relanceplan rond de coronacrisis voor de Vlaamse economie, maar de partij laat daarbij weten dat er “ruime aandacht moet zijn voor het Vlaams economisch weefsel van kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl voornamelijk gefocust wordt op digitalisering en duurzaamheid.”

Ook meer geld in begroting voor cultuurprojectsubsidies en VRT

Ondanks alle kritiek uit de culturele sector stelt het Vlaams Belang tevens vast dat het budget voor cultuur stijgt met bijna 10 procent tot 386,6 miljoen euro. “Hier is te weinig transparantie over waar de middelen naartoe gaan”, gaat Van dermeersch verder. “Zelfs de projectsubsidies waar zoveel om te doen was, stijgen in omvang.” Ook de VRT wordt andermaal niet vergeten. In de toelichting bij de begroting wordt uitdrukkelijk gesteld dat de uitgaven voor de gewone werking van de VRT met 5,4 miljoen euro naar beneden gaan, maar uit de begrotingstabellen blijkt dat de kredieten voor de VRT stijgen met bijna 7,7 miljoen euro tot 338 miljoen euro.

Het Vlaams Belang maakt zich dus “ernstige zorgen” over de financiering van de Vlaamse begroting. “De Vlaamse regering rekent onder meer op EU-middelen (5,15 miljard euro)”, besluit Van dermeersch. “We steun hier de Vlaams regering in die terecht haar rechtmatig deel eist van dit Europees geld. Maar we moeten vaststellen dat ook de federale regering en andere organen in dit land deze middelen al opeisen. Je kan je geen tweemaal of meer rijk rekenen.”