Nieuws
woensdag, 22 jun 2022

Van Langenhove op internationale conferentie over Migratiepact

Op 21 juni liep de conferentie van de Interparlementaire Unie over het VN-Migratiepact af. Tijdens deze bijeenkomst gingen parlementsleden van over de hele wereld met elkaar in debat over de implementatie van het beruchte ‘Marrakeshpact’. Federaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie), drie jaar geleden nog één van de organisatoren van de ‘Mars tegen Marrakesh’, vertegenwoordigde er België.

Het is intussen meer dan drie jaar geleden dat toenmalig premier Charles Michel (MR) het Migratiepact ging tekenen in Marrakesh met de woorden dat “België aan de juiste kant van de geschiedenis zou staan”. Dat verliep niet zonder slag of stoot. N-VA verliet omwille van het Migratiepact de Zweedse coalitie en de beruchte Mars tegen Marrakesh lokte een mensenmassa naar Brussel die de internationale pers haalde. De Amerikaanse krant The New York Times legde zelfs de link tussen de Mars tegen Marrakesh en de val van de Belgische regering.

Het Marrakeshpact wordt opgevolgd door de uitvoerende macht maar ook door de wetgevende macht. Wereldwijd vaardigen parlementen een delegatie af en het Belgische federale parlement vaardigt dus Kamerlid Dries Van Langenhove af.

“Men heeft enkel oog voor de zogenaamde voordelen van het Migratiepact, terwijl men blind is voor segregatie, taalachterstand, cultuurkloven, criminaliteit en onderwijsproblemen”

“Er wordt een rotatie-systeem toegepast en het kwam goed uit dat het deze keer mijn beurt was, want zoals de Mars tegen Marrakesh bewees, ligt dit onderwerp mij nauw aan het hart”, zegt Dries Van Langenhove. “Het valt me op hoezeer de perceptie op deze internationale conferenties verschilt van de perceptie in ons eigen land. Zo gaat men er op de conferentie heel vaak van uit dat het normaal is dat vluchtelingen niet meer terugkeren naar hun land van herkomst en zo gaat men er ook van uit dat het evident is dat de EU nog meer moet betalen”.

“De kijk op migratie is bovendien erg eenzijdig”, getuigt het Kamerlid. “Wanneer het gaat over migratiestromen heeft men het enkel over de zogenaamde voordelen. Westerse landen hebben migranten nodig door hun vergrijzende bevolking en om hun economie gezond te houden, klinkt het hier voortdurend. Maar nooit heeft men het over de grote negatieve gevolgen van migratie zoals het ontrafelen van het sociale weefsel, de cultuurkloof, de taalachterstand, de problemen in het onderwijs, de criminaliteit en de samenlevingsproblemen”, aldus Van Langenhove. “Voor ‘het gevaar van extreemrechts, xenofobie en racisme’ wordt de hele tijd gewaarschuwd, maar voor het gevaar van segregatie en omvolking in West-Europese steden zwijgt men”.