Nieuws
vrijdag, 18 dec 2020

Van mislukte betonstop naar misleidende bouwshift: “Peperdure Vlaamse poppenkast”

Het Vlaams Belang is op zijn hoede voor de nieuwe dure bouwshift die lijkt op een mislukte kopie van de betonstop van de regering-Bourgeois. De ongebreidelde bevolkingsgroei leidt inderdaad tot meer beton, en moet vooral via een forser immigratiebeleid worden aangepakt om te vermijden dat Vlaanderen één kolossale wijk wordt, zei Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) woensdag in het Vlaams Parlement. “Bovendien is het onaanvaardbaar dat onze steden en gemeenten zonder overleg de verantwoordelijkheid van de bouwshift op hun nek krijgen. Zij worden overrompeld met administratieve lasten en draconische kosten”.

Vlaanderen is met een ruimtebeslag van 33%, één van de meest dichtbevolkte regio’s ter wereld. Toch verdwijnt er elke dag nog altijd 6 à 7 hectare open ruimte door bebouwingen. De Vlaamse Regering doet al decennia niets om die evolutie te stoppen. De betonstop uit 2016 liep vast in 2019, omdat toen al bleek dat de kostprijs opliep tot miljarden euro’s. Volgens deze betonstop moest het huidige tempo van 6 à 7 hectare minder open ruimte per dag binnen 5 jaar gehalveerd zijn. Tegen 2040 mag er in Vlaanderen geen open ruimte meer verloren gaan.

Maar omdat de vorige regering de betonstop niet verkocht kreeg aan de bevolking, haalt ze nu de misleidende term ‘bouwshift’ boven, wat voor het Vlaams Belang gewoon dezelfde peperdure poppenkast betekent. Deze bouwshift zal volgens de berekeningen van experten maar liefst 12,5 miljard euro kosten. Minstens! Nu blijkt dat deze Vlaamse Regering die verantwoordelijkheid en de enorme factuur grotendeels bij de steden en gemeenten legt. Al te gemakkelijk en weinig geloofwaardig, volgens het Vlaams Belang. 

“Steden en gemeenten moeten betrokken worden bij deze bouwshift en garanties hebben dat ze dit financieel kunnen dragen”

Steden en gemeenten vielen compleet uit de lucht bij de aankondiging van deze bouwshift, omdat ze bij deze - toch wel enorme operatie - gewoonweg niet betrokken zijn geweest door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Bovendien kan de Vlaamse regering geen enkele richting van kostprijs van de bouwshift aanduiden. “Net omdat die betonstop destijds voornamelijk mislukt is door de gigantische kostprijs, moet het financiële plaatje dit keer wél op orde zijn”, vervolgt Van Rooy.

De Nederlandse demograaf Jan Latten stelt bovendien terecht dat de overheid nog niet eens nádenkt over de bevolkingsgroei in de samenleving. Het Vlaams Belang doet dat wel. “Er is een groot verband tussen bevolkingsgroei, massa-immigratie en de toename van de bebouwde oppervlakte, en dus de afname van de open ruimte”, vertelt Van Rooy verder. Want de oppervlakte in Vlaanderen blijft natuurlijk wat ze is. Maar ondertussen steeg de bevolking in Vlaanderen tussen 1970 en 2020 met maar liefst 1,2 miljoen mensen, dat is een stijging met meer dan 20 procent, vooral als gevolg van de massale immigratiestromen naar onze Vlaamse steden. Door de massa-immigratie naar dit land komt er elke tien jaar een stad bij ter grootte van Antwerpen.

Zolang de Vlaamse regering geen ernstig beleid voert om de bevolkingsgroei en dus de massa-immigratie structureel te reduceren, zal er inderdaad open ruimte blijven verdwijnen en zal de leefbaarheid van Vlaamse steden blijven achteruitgaan. Voor het Vlaams Belang is het dan ook genoeg en is Vlaanderen vol.