Nieuws
woensdag, 24 nov 2021

Van Peteghem volgt Vlaams Belang met omgekeerd cliquetsysteem

Het Vlaams Belang is tevreden met het voorstel dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de regering indiende om de stijgende benzine- en dieselprijzen af te toppen door een accijnsverlaging. “Het is bemoedigend dat de minister ons volgt”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Onze fractie vroeg als enige meermaals om de invoering van een omgekeerd cliquetsysteem.”

“Van Peteghem stelt een vermindering van de federale accijnzen op benzine en diesel voor, wanneer de officiële maximumprijs ervan 1,75 euro per liter overschrijdt. De accijnsvermindering zou bestaan uit de meeropbrengst uit btw die de hogere brandstofprijs oplevert”, aldus Vermeersch. “Een goede zaak, ook al heeft de minister het helaas over een ‘tijdelijke’ verlaging van zes maanden, want voor het Vlaams Belang is het al langer duidelijk dat de voortdurende prijsstijgingen aan de pomp gecompenseerd moeten worden door een verlaging van de accijnzen. We hebben dit aangekaart bij de regeerverklaring en in het parlement hiervoor het initiatief genomen.”

“Het omgekeerd cliquetsysteem is nodig want de onaanvaardbare benzineprijzen bestaan voor meer dan de helft uit taksen en accijnzen”

“Het ziet er evenwel niet naar uit dat Van Peteghems voorstel binnen de federale regering gevolgd zal worden, zelfs niet door Open Vld”, stelt Vermeersch vast. “Voor paars-groen weegt de onbetaalbaarheid van de benzineprijs, een verlaagde mobiliteit van de gezinnen en een verminderde koopkracht van de consument blijkbaar niet op tegen de megalomane ambitie om het wagenpark volledig te vervangen met elektrische wagens.” Het Vlaams Belang merkt op dat de socialisten, die het voorstel ook niet zien zitten, in deze materie een bocht van 180 graden genomen hebben, daar ze in de vorige legislatuur zelf nog voorstander waren van het omgekeerde cliquetsysteem.

“Het mag niet verwonderen dat paarsgroen gekant is tegen het voorstel. Voor de federale regering is de automobilist een melkkoe en zullen de mensen die nu eenmaal verplicht zijn zich met de auto te verplaatsen de onaanvaardbaar hoge accijnzen blijven slikken”, besluit Vermeersch. “Het is echter van groot belang voor de gezinnen die de brandstof nog amper kunnen betalen dat het omgekeerde cliquetsysteem effectief wordt ingevoerd. Ik zal hierover de minister ondervragen.”