Nieuws
dinsdag, 19 jul 2022

Van Quickenborne brengt veiligheid van samenleving in het gedrang

Vandaag werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp besproken van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om Justitie zogenaamd menselijker, sneller en straffer te maken. “Een wetsontwerp met een veelbelovende titel, zoals we dat van de minister gewoon zijn”, zegt volksvertegenwoordiger Marijke Dillen. “Maar, zoals we dat helaas eveneens van hem gewoon zijn, is het gewoon één grote desillusie. Inhoudelijk doet Van Quickenborne zelfs geen aanzet om zijn drievoudige doelstelling te halen.”

“Justitie wordt hoegenaamd niet straffer”, aldus Dillen. “Integendeel. En de automatische strafkorting van 6 maanden, die in eerste instantie voorzien was tot 31 augustus 2023, maar die verlengd kan worden tot eind 2024, vormt hiervan het mooiste voorbeeld. Wat als een coronamaatregel werd aangekondigd en ingevoerd als maatregel die de overbevolking in de gevangenissen diende te maskeren, wordt nu de keiharde en blijvende realiteit. Het is in dit land al niet gemakkelijk is om in de gevangenis terecht te komen, en nu wordt er nog eens alles aan gedaan om veroordeelde criminelen die er toch nog binnen geraken zo snel mogelijk vrij te laten.”

“Naast het vroeger vrijlaten van gevangenen is ook het versoepelen van de strafuitvoering door Van Quickenborne onaanvaardbaar”

Het Vlaams Belang heeft ernstige vragen bij hetgeen in het ontwerp wordt voorzien betreffende de strafuitvoering. “De Strafuitvoeringsrechtbank wordt eigenlijk volledig buiten spel gezet”, vervolgt Dillen. “De gevangenisdirecteurs krijgen aanzienlijk meer macht. Ze kunnen de vervroegde invrijheidsstelling weliswaar in een aantal gevallen herroepen, maar het valt te vrezen dat de ex-gedetineerden het daarvoor al echt gortig zullen moeten maken. Ik ben benieuwd naar de praktijk. In de procedures die de minister voor ogen heeft, is er te weinig respect voor de verdediging.”

“Onder Van Quickenborne regeert de straffeloosheid. Alles wordt gekaderd in de aanpak van de overbevolking in de gevangenissen, maar dit is niet de manier om die overbevolking aan te pakken”, besluit Dillen. “Een straf moet een straf zijn en als dusdanig ook worden uitgevoerd. Door dit verkeerd signaal naar bestrafte criminelen kan de kans op recidive alleen maar toenemen en de veiligheid van de samenleving meer en maar in het gedrang komen. Dit zijn maatregelen die opnieuw het vertrouwen van de bevolking in Justitie doet verminderen, niet in het minst in hoofde van de slachtoffers.”