Nieuws
woensdag, 23 feb 2022

“Van Quickenborne faciliteert criminaliteit”

“Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) beweert vandaag in het weekblad Knack dat zijn beleid inzake onmiddellijke minnelijke schikkingen de rechtsstaat zal versterken”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Wanneer we echter een aantal misdrijven waarvoor hij die schikkingen wil invoeren van naderbij bekijken, moeten we vaststellen dat dit beleid de rechtsstaat zal verzwakken.”

“Zo zou er onder meer voor het bezit van maar liefst 10 gram cocaïne of 10 gram speed nog steeds een minnelijke schikking kunnen worden aangeboden van 300 euro. En hetzelfde geldt voor het bezit van 20 xtc-pillen. Voor het bezit van 20 gram cannabis zou dan weer een minnelijke schikking van 150 euro kunnen betaald worden om aan vervolging te ontsnappen”, aldus Dillen. “Ter vergelijking: in Nederland wordt de gebruikershoeveelheid van bijvoorbeeld cocaïne bepaald op 0,5 gram. Wat dus wil zeggen dat de marges hier maar liefst 20 keer hoger liggen. Dan kunnen er toch bijzonder ernstige vragen gesteld worden bij de beleidskeuzes van Van Quickenorne.”

“Met het beleid van Van Quickenborne wordt de samenleving er alleen maar minder veilig op: misdaad kan je afkopen met deze minister”

“Er zijn dealers die op een avond minder drugs verkopen dan de hoeveelheden drugs waarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking kan worden aangeboden. Als signaal naar de maatschappij kan zoiets in ieder geval tellen”, vult Kamerlid Katleen Bury aan. “En dan hebben we het nog niet eens over het bezit van sommige wapens waarvoor eveneens een onmiddellijke minnelijke schikking kan worden aangeboden: springmessen, vlindermessen, elektrische stroomstootwapens en meer van dat fraais.”

“Een diefstal van een elektrische fiets die dikwijls meer dan 2.000 euro kost, zou dan bestraft worden met een minnelijke schikking van 400 euro”, merkt Dillen tot slot op. “Wetende hoe bijzonder laag de pakkans in dit land ligt, wordt de criminaliteit hier niet bestreden, maar eerder gefaciliteerd en geld aan verdiend. Ik zal de minister over zijn omzendbrief inzake de minnelijke schikkingen interpelleren.”