Nieuws
woensdag, 23 nov 2022

“Van Quickenborne stelt burgers in alle stilte bloot aan crimineel”

Foto: iStock. “Van Quickenborne stelt burgers in alle stilte bloot aan crimineel”

In Kortrijk slaagde een gedetineerde erin om te ontsnappen uit het eerste detentiehuis dat in dit land geopend werd. “De man in kwestie ging lopen, slechts enkele weken na de opening van het detentiehuis”, aldus Dillen. “En slechts enkele dagen nadat een moslimextremist een aanslag op de politie aankondigde en deze aanslag ook op gruwelijke wijze en met dodelijk gevolg kon uitvoeren.”

“Van Quickenborne kan opnieuw een extra hoofdstuk toevoegen aan zijn falende justitiebeleid”

“Het is nauwelijks te vatten dat er op amper acht aanwezige gevangenen toch één kon ontsnappen”, vervolgt Dillen. “Maar meer nog is het totaal onaanvaardbaar dat deze ontsnapping moedwillig werd verzwegen. Het detentiehuis is gesitueerd in een buurt met veel woningen en scholen.”

“Het Vlaams Belang stelt vast dat voor Van Quickenborne het leven van de omwonenden en de studenten ondergeschikt is aan zijn grote droom om overal te lande detentiehuizen te openen”, besluit Dillen, die erop wijst dat de minister van Justitie in België 15 van zo’n detentiehuizen wil openen. “De eerste taak van de overheid is het beschermen van de burgers, en niet het loslaten van criminelen op deze burgers.”

Het Vlaams Belang zal in ieder geval Van Quickenborne hierover het vuur aan de schenen leggen in de commissie Justitie.