Nieuws
dinsdag, 14 mei 2024

Van Tigchelt biedt geen oplossing voor gevangenissen

Deze week staakt het gevangenispersoneel doorheen Vlaanderen opnieuw. Justitieminister Paul Van Tigchelt (Open Vld) slaagt er niet in tegemoet te komen aan hun legitieme eisen inzake de overbevolking en het personeelstekort in de gevangenissen.  Het Vlaams Belang vindt het voorstel van Van Tigchelt om het penitentiair verlof te verlengen laakbaar. “Straffen moeten uitgevoerd worden. Meer vrijheid verschaffen aan veroordeelde criminelen, is niet de oplossing”, reageert Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Criminele vreemdelingen die onze nationaliteit niet hebben of zelfs illegaal in het land zijn, maken 40 procent van de bezetting uit. Zij dienen hun straf in eigen land uit te zitten.”

Maandagavond legde het personeel van de gevangenissen in Vlaams-Brabant, meer bepaald in Leuven-Centraal en in de hulpgevangenis van Leuven, het werk neer voor 48 uur. Dinsdagavond volgen de gevangenissen in Limburg en woensdagavond die in West-Vlaanderen. De actiegolf breidt momenteel nog uit, met stakingsaanzeggingen voor Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel. Wederom legt men het nijpende personeelstekort en de aanhoudende overbevolking op tafel.

“Laat buitenlandse criminelen hun straf in land van herkomst uitzitten”

Momenteel verblijven 12.150 personen in de cel, terwijl er plaats is voor 10.770. Het voorstel van minister Van Tigchelt om het penitentiair verlof te verlengen, biedt volgens de bonden geen soelaas. “Hiermee verlegt de minister het probleem. Veroordeelde criminelen dienen hun straf uit te zitten en geen maximum aan vrijheid te genieten”, aldus Dillen. “De meest voor de hand liggende oplossing weigert hij echter pertinent: laat buitenlandse criminelen hun straf in land van herkomst uitzitten.”

Het Vlaams Belang blijft verbijsterd over het feit dat Van Tigchelt geen aandacht besteedt aan de realiteit dat meer dan 40 procent van de gevangenen niet de Belgische nationaliteit bezit, een percentage dat overigens blijft toenemen. Opmerkelijk is dat zelfs 30 procent van hen illegaal in het land verblijft. “Landen die hun criminele onderdanen terug weigeren te nemen, moeten alle ontwikkelingshulp ontzegd worden en verder diplomatisch en economisch onder druk gezet worden”, besluit Dillen. “De situatie voor het personeel is onwerkbaar. Enkel door het Vlaams Belang worden échte oplossingen op tafel gelegd.”