Persberichten
donderdag, 08 dec 2022

“Vandaag geen enkele reden om onschendbaarheid Dries Van Langenhove op te heffen”

Foto: Vlaams Belang. “Vandaag geen enkele reden om onschendbaarheid Dries Van Langenhove op te heffen”

Vandaag wordt in de Kamer opnieuw gestemd over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van federaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Het draait niet om de bekende zaak rond de Schild & Vrienden, waarbij het Vlaams Belang net als Van Langenhove zelf vragende partij waren om de onschendbaarheid op te heffen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Ditmaal stemmen we tegen een opheffing omdat het gaat over een zaak waarin Van Langenhove niets kan worden verweten en waarvoor het parket reeds de buitenvervolgingstelling vroeg.”

Het Vlaams Belang was en is van oordeel dat het enkel aan een rechter toekomt om te oordelen over de Schild & Vrienden-zaak. “Dries Van Langenhove heeft steeds die mening gedeeld, en heeft zelf ook om de opheffing van zijn onschendbaarheid verzocht. Hij ziet het uiteindelijke oordeel hierover met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Van Grieken. “In de zaak die vandaag in de Kamer voorligt stemmen we echter met evenveel overtuiging tegen een opheffing, niet omdat we iets te verbergen zouden hebben, maar omdat het een gevaarlijk precedent vormt voor elke verkozene in de parlementen en omdat ze niets anders is dan een politieke afrekening, uitgaande van een aantal mensen die bloed hebben geroken.”

“Parlementsleden moeten hun ambt vrij kunnen uitoefenen, ook Dries Van Langenhove”

Midden 2019 deelde Van Langenhove op zijn eigen Facebookpagina een nieuwsartikel. “In dat artikel werd een doctoraal onderzoeker van de UGent ervan beschuldigd persoonsgegevens te hebben verspreid van studenten die bij Schild & Vrienden aanleunden”, vervolgt Van Grieken. “Er was voor Van Langenhove geen enkele reden om aan te nemen dat het artikel onwaarheden bevatte en het parket oordeelde ondertussen dat hij niet met opzet verkeerd handelde door het artikel te delen. Toch diende de onderzoeker een klacht in.”

Als het online delen van artikelen waarvan men mag aannemen dat ze correct zijn al kan leiden tot opheffing van parlementaire onschendbaarheden is volgens het Vlaams Belang het einde zoek. “Dat zou een heel gevaarlijk precedent zijn, en niet enkel voor parlementsleden van onze partij”, aldus nog Van Grieken. “De parlementaire onschendbaarheid is er niet om enkele frauduleuze socialisten of dronken liberalen te plezieren. Het dient om de onafhankelijkheid en de integriteit van het parlement als instituut te garanderen. Parlementsleden moeten hun ambt vrij kunnen uitoefenen. En dat is onmogelijk wanneer ze aan allerlei arbitraire en politieke vervolgingen kunnen worden blootgesteld.”

“Vandaag wordt in de Kamer niets anders dan de vrije meningsuiting aangevallen”, merkt Van Grieken tot slot op. “En voor het Vlaams Belang is die heilig. Alles moet gezegd kunnen worden, en ieder artikel moet gedeeld kunnen worden. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld.”