Nieuws
donderdag, 22 sep 2022

"Vandenbroucke liegt over definitieve btw-verlaging”

Eind augustus besliste de paars-groene regering om de btw-verlaging op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent te verlengen tot het eind van de winter. De verlaging zou eerst tot 31 december 2022 lopen, maar wordt nu dus verlengd tot eind maart 2023. “Volgens de Vooruit-vicepremier heeft het federale kernkabinet echter beslist om de btw op gas en elektriciteit nooit meer te verhogen naar 21 procent”, aldus Vermeersch. Dat zei hij 20 dagen geleden in niet mis te verstane bewoordingen in De Ochtend op Radio 1.”

“Ik heb de minister van Financiën gevraagd, als verantwoordelijke minister, om te bevestigen dat de btw-verlaging nu echt definitief is”, vervolgt Vermeersch. “En Van Peteghem heeft woensdag geantwoord dat er pas een akkoord kan zijn over een definitieve btw-verlaging als er ook een akkoord is binnen de regering over de accijnshervorming, zogenaamde 'slimme’ btw-verlaging.”

“Er is binnen de regering duidelijk nog geen akkoord over een definitieve btw-verlaging, omdat er nog geen akkoord is over de accijnshervorming”

“Die accijnshervorming zal in de praktijk neerkomen op een accijnsverhoging”, aldus nog Vermeersch. “In het kader van het energieakkoord van februari 2022 werd afgesproken dat de minister van Financiën en de minister van Energie een voorstel tot 'slimme btw-verlaging' zouden uitwerken tegen de begrotingscontrole van maart 2022. Over deze 'slimme btw-verlaging' circuleerden verschillende pistes en voorstellen om de btw-verlaging te koppelen en te compenseren door een aanpasbaar accijnssysteem. In de praktijk komt dat er dus op neer dat de accijnzen worden verhoogd.”

“Vandenbroucke heeft gelijk hoe voor zijn beurt gesproken op Radio 1”, besluit Vermeersch. “Wij pleiten als Vlaams Belang voor een definitieve verlaging van btw op gas en elektriciteit, en daarnaast willen wij een echte 'energie-taxshift', waarbij de factuur van de gezinnen en bedrijven worden herleid tot de essentie: de elektriciteit en gas en het vervoer ervan. Beleidskosten, zoals allerhande taksen en accijnzen, die niet thuishoren in de factuur moeten eruit gehaald worden en anders gefinancierd worden.”