Nieuws
woensdag, 28 jul 2021

Vandenbroucke maakt bocht over vaccinatie zorgpersoneel

Het Vlaams Belang stelt vast dat een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in de toekomst tot de mogelijkheden zal behoren. “Dat is opmerkelijk”, zegt Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Want in antwoord op mijn vragen heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) steeds volgehouden dat zulks absoluut niet aan de orde was.”

Vandenbroucke wil medio augustus een beeld hebben van het aantal personeelsleden van ziekenhuizen, rusthuizen en zorginstellingen, dat zich al dan niet liet vaccineren. “In Vlaanderen is 85 procent van het personeel in ziekenhuizen gevaccineerd. In de rusthuizen is dat 70 procent”, aldus Creyelman. “Wel zijn er grote verschillen tussen de diverse instellingen.”

“De bocht van Vandenbroucke is kenmerkend voor de hele corona-aanpak. Geen enkele strategie, geen enkele rechtlijnigheid”

“Om de vaccinatiegraad te verhogen wil Vandenbroucke nu druk uitoefenen”, vervolgt Creyelman. “De FOD Volksgezondheid zal de vaccinatiegegevens verzamelen bij de ziekenhuizen en de deelstaten bij de woonzorgcentra.” Het Vlaams Belang heeft uiteraard niets tegen het opvragen van cijfermateriaal, maar heeft bedenkingen bij de plannen van de minister om de cijfers vervolgens voor elke instelling ook publiek te maken. “Dat heeft veel weg van een publieke schandpaal. Met het openbaar maken van dergelijke gegevens moet uiterst omzichtig worden omgesprongen.”

Ook bij het zogenaamde ‘plan B’ van Vandenbroucke, de verplichte vaccinering, heeft het Vlaams Belang ernstige bedenkingen. “Waar hij dit eerst langdurig ontkende, stelt Vandenbroucke nu zonder verpinken dat deze mogelijkheid moet worden overwogen”, besluit Creyelman. “Ik mag maar hopen dat de minister hierbij de wet gaat respecteren, want dit voornemen vergt een wetswijziging en zoiets kan maanden in beslag nemen.” Het Vlaams Belang wil geen verplichting maar een sensibilisering. “En misschien moet Vandenbroucke dat eerst maar eens in Brussel doen, want het is niet zozeer een Vlaams probleem.”