Nieuws
donderdag, 28 sep 2023

Vandenbroucke wou Parlement buitenspel zetten over de griepprik

Foto: iStock. Vandenbroucke wou Parlement buitenspel zetten over de griepprik

Het feit dat er komende maandag nog geen griepvaccins door apothekers verstrekt kunnen worden, is absoluut niet het gevolg van ‘vertragingsmanoeuvres’ van het Vlaams Belang, zoals het vandaag verkeerdelijk gesteld wordt in enkele bijzonder eenzijdige persartikelen. “Dat de door hem aangekondigde datum van 1 oktober niet gehaald wordt, heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) enkel en alleen aan zichzelf te danken”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Hoezeer hij dat als niet-verkozen minister ook mag verafschuwen, hij moet het verkozen Parlement haar werk laten doen.”

Vandenbroucke wil dat mensen dit najaar hun griepvaccin niet alleen bij de huisartsen, maar ook in de apotheken, die daar vaak niet op voorzien zijn, kunnen krijgen. “Heel voorbarig had hij al uitgebazuind dat de regeling vanaf komende maandag van kracht zou zijn”, aldus Sneppe. “Maar de vaccinatie door apothekers moet mogelijk gemaakt worden door een wet, en wetten moeten door het parlement worden goedgekeurd. De verkozenen des volks moeten zich hierover dus in alle ernst kunnen buigen. Zeker als er maatschappelijk verzet tegen bestaat. Zomaar van een goedkeuring uitgaan getuigt van een tomeloze arrogantie en van een minachting voor het Parlement.” 

“Urgentie inroepen wegens de herfst is belachelijk, die is er ieder jaar”

En verzet bestaat er zeker tegen de maatregel van Vandenbroucke. Zo zijn de artsenverenigingen gekant tegen de vaccinaties door apothekers. Volgens artsenbond ASGB hebben apothekers simpelweg niet de vereiste specifieke training en expertise om veilig en effectief vaccinaties toe te dienen. “Het Vlaams Belang volgt niet blindelings de artsen, maar heeft wel oog voor ieders argumenten pro en contra”, vervolgt Sneppe. “Maar Kamerleden hoeven ook niet blindelings de minister te volgen. In deze kwestie, waarover binnen Vivaldi onenigheid bestaat, waren er trouwens voldoende redenen om dit niet te doen. Zo worden huisartsen bijvoorbeeld gediscrimineerd omdat zij geen voorraad vaccins mogen aanleggen en apothekers wel.”

Het Vlaams Belang zal de regeling van Vandenbroucke wellicht goedkeuren, maar enkele zaken hebben eerst verduidelijking nodig of dienen nog aangepast te worden. De partij vroeg daarom in de commissie Volksgezondheid, volledig conform het Kamerreglement, een tweede lezing aan om zich verder over Vandenbrouckes maatregel te kunnen buigen. Maar dat was duidelijk tegen de zin van de minister, die ‘urgentie’ inriep en het over ‘vertragingsmanoeuvres’ had. “Vandenbroucke roept heel vaak de urgentie in, ook als er absoluut geen haast mee gemoeid is. Het is zijn handelsmerk geworden, en hij doet dat doorgaans om het Parlement te verhinderen haar werk te doen”, besluit Sneppe. “Voor een griepprik aan het begin van de herfst kwam dat dit keer trouwens zeer lachwekkend over. De komst van de herfst is echt geen verrassing, die is er ieder jaar. Als het Vandenbroucke er echt om te doen was om 1 oktober te halen, en niet louter om het Parlement opzij te schuiven, had hij veel eerder in gang moeten schieten.”