Nieuws
woensdag, 15 sep 2021

“Vang niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op in eigen regio”

Het Vlaams Belang pleit voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in landen van eigen regio - gezinshereniging kunnen we daar ook doorvoeren. “Enkel deze gezinsherenigingen kunnen een structurele oplossing bieden voor het huidige tekort aan opvangplaatsen voor deze categorie van vreemdelingen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “De afgelopen maanden werden al zeer veel van deze minderjarigen opgevangen en nog eens bijkomende plaatsen creëren heeft geen enkele zin.”

De partij stoort zich mateloos aan de houding van een aantal progressieve middenveldorganisaties - zoals Platform Kinderen op de vlucht, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen - die naar eigen zeggen opkomen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. “De organisaties in kwestie hebben een ingebrekestelling gestuurd naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)”, aldus Van Langenhove. “Ze eisen nog meer opvangplaatsen en nemen het niet dat er bij de opvang een onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare en niet-kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.”

“Een kwaliteitsvolle opvang voor minderjarige vreemdelingen kan perfect bij eigen familie in eigen regio”

“Het onderscheid zou in strijd zijn met de opvangwet, het kinderrechtenverdrag en het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en deze minderjarigen zouden wel eens ‘hun prille vertrouwen in ons systeem en de terreinwerkers’ kunnen verliezen”, vat Van Langenhove de argumentatie van de verenigingen tot besluit samen. “Door gezinshereniging in eigen regio en opvang door familie en naasten in de eigen regio kan hieraan echter perfect worden verholpen.”