Persberichten
woensdag, 06 okt 2021

VB dient in Vlaams Parlement resolutie in om energiefactuur te temperen

Het Vlaams Belang dient vandaag in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie om de Vlaamse Regering aan te zetten onmiddellijk maatregelen te nemen om de steeds stijgende energiefactuur te doen dalen. Federale energieregulator (CREG) liet woensdag nog maar weten dat we nu al zo’n 714 euro meer betalen op jaarbasis tegenover 2019. “We moeten nu ingrijpen, want de energie dreigt onbetaalbaar te worden voor veel mensen”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. “Onze voorstellen moeten Vlaamse gezinnen behoeden om nog meer de energiearmoede ingeduwd worden.”

De energieregulator CREG becijferde dat de gemiddelde factuur op jaarbasis nu al maar liefst 714 euro duurder is dan in 2019 (116 euro meer voor elektriciteit en 598 euro meer voor aardgas). “En in 2019 had al 15,1% van de Vlaamse gezinnen het moeilijk met het betalen van die factuur omdat er hier al jaren één van de duurste geldt in heel Europa”, duidt Janssens. En de stijging zal allicht nog verder oplopen door de volatiele situatie op de internationale energiemarkt.

“Energie wordt als basisrecht beschouwd, maar de huidige samenstelling van de energiefactuur is in tegenspraak met dit principe”

Het Vlaams Belang vraagt in zijn resolutie dat de Vlaamse regering onmiddellijk de nodige maatregelen neemt om de energiefactuur te verlagen. “De ecologische openbare dienstverplichtingen moeten daarom zo snel mogelijk uit de stroom- en gasfactuur gehaald worden”, reageert Janssens. “Dat zijn verborgen taksen.” De elektriciteits- en gasfactuur bestaan momenteel slechts voor respectievelijk 32% en 63% uit de energiekosten zelf. De rest - het leeuwendeel dus - van beide facturen bestaat immers uit heffingen. “De verhoging van de btw op energie in 2015 heeft een grote impact gehad op de factuur van Vlaamse gezinnen. Daarom moet de Vlaamse regering aandringen bij de federale regering om de btw opnieuw te verlagen naar 6% - net zoals ook de CREG adviseert.”

Daarnaast staat er in het regeerakkoord dat er werk wordt gemaakt “van een vereenvoudiging van het landschap van distributienetbeheerders”. “Maar daar hebben we nog niet veel van gezien”, aldus nog Janssens. “Het distributienetlandschap in Vlaanderen is nog steeds versnipperd en dit leidt tot onaanvaardbare regionale verschillen in netkosten. Met ons voorstellen willen wij dat het Vlaams distributienet uit handen van de energie-intercommunales komt zodat het distributienetlandschap vereenvoudigd wordt met kostenreductie tot gevolg.”

Tot slot stelt het Vlaams Belang voor dat de Vlaamse regering komaf maakt met de nakende invoering van het capaciteitstarief voor de stroomfactuur. “Want dit zal voor 40% van de Vlaamse gezinnen een stijging van de stroomfactuur met meer dan 10% betekenen en dat is - zeker in deze tijden - ronduit onverantwoord”, besluit Janssens. “De VREG moet een studie gelasten naar een netverzwaring in plaats van dat men het verbruiksgedrag van de mensen met nog maar eens extra lasten probeert te sturen.”