Persberichten
zondag, 11 okt 2020

VB eist van Van Der Straeten statistische modellen “na radicale taal kernstop”

Het Vlaams Belang is uitermate bezorgd rond de aankondigingen van minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen). Die laat vandaag weten in De Zondag dat een kernuitstap er “zeker” komt in 2025, “als wij onze richting aanhouden”. Volgens het Vlaams Belang doet Groen hierbij aan gevaarlijke ‘wishful thinking’ en stuurt het de regering in de energie-afgrond van stroomuitvallen, dure energie-import en gefaalde CO2-doelstellingen. De partij wijst daarbij naar allerlei studies en internationale adviezen (IEA en IPCC).

Minister Van Der Straeten windt er geen doekjes om in De Zondag. De Belgische kernuitstap komt er in 2025, “100% zeker”. Niettegenstaande de echte beslissing pas volgend jaar wordt genomen, gaat Groen hierbij met de voeten vooruit. Volgens de partij kan dat “als wij onze richting aanhouden”. Het Vlaams Belang heeft hierbij ernstige vragen omdat de energieschaarste de afgelopen jaren reeds de verkeerde richting uitging, met potentiële ‘black-outs en afschakelplannen als gevolg tijdens de winter.

Van Lommel: “Op wat baseert Van Der Straeten deze radicale taal? Toon ons de cijfers"

“Bovendien zouden onze CO2-doelstellingen ernstig bemoeilijkt worden”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Het IPCC (International Panel on Climate Change) wees er al meermaals op dat we onze kerncentrales beter niet te snel sluiten omdat deze centrales een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Kernenergie maakt immers geen broeikasgassen. Een visie die ook gesteund wordt door heel wat andere wetenschappelijke agentschappen en academici.

Omwille van beide redenen - energievoorziening en de inspanningen tegen CO2-uitstoot - eist het Vlaams Belang van minister Van Der Straeten dat ze de cijfers en statistische projecties en modellen vrijgeeft op basis waarvan ze haar “radicale en verregaande uitspraken” baseert. Van Lommel zal hierrond zo snel mogelijk de energieminister ondervragen in de Kamer.