Nieuws
donderdag, 25 nov 2021

VB neemt het op voor boekenwereld: “Organiseer terug één grote boekenbeurs”

Het Vlaams Belang wil dat er terug één grote Boekenbeurs komt. Omdat de jaarlijkse beurs in Antwerpen wegviel, ontsproten er twee nieuwe commerciële boekenevenementen. Ik stel vast dat die maar een beperkt aantal bezoekers konden verleiden”, zei fractieleider Chris Janssens gisteren in het Vlaams Parlement. “Het zou beter zijn om na een evaluatie de krachten te bundelen in plaats van dit aanbod verder op te splitsen.” Janssens riep minister-president Jan Jambon (N-VA) op om initiatieven te nemen om het boekenevenement opnieuw een volwaardige plaats te geven in ons culturele landschap.

Na het faillissement van Boek.be en het wegvallen van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen werden dit jaar twee alternatieve boekenbeurzen op poten gezet. Zo was er ‘LEES!’ in de Antwerpse Expo en ‘Boektopia’ in Kortrijk Xpo. “Als je weet dat ‘LEES!’ zo’n 24.000 bezoekers haalde en ‘Boektopia’ een 11.000-tal, staat dit duidelijk in schril contrast met de 123.000 bezoekers die de voormalige Boekenbeurs in haar laatste editie wist te halen”, duidt Janssens.

“De boekenwereld vandaag is meer dan ooit toe aan een bundeling in plaats van een versnippering van de krachten”

“Elk initiatief dat oog heeft voor leesplezier en leesbevordering verdient ondersteuning, maar ik vrees dat deze versnippering leidt tot verschraling, zeker als je vergelijkt met de boekenbeurs van vroeger”, stelt Janssens. Bovendien lagen niet alleen de bezoekerscijfers van de twee alternatieve beurzen veel lager dan de traditionele, maar werden de twee steden waar ze plaatsvonden ook tegen elkaar uitgespeeld en was er sprake van kwalijke profileringsdrang. “Elk lokaal initiatief verdient waardering en ondersteuning, maar het kan niet zijn dat die versnippering van initiatieven waarbij steden elkaar bezoekers proberen af te vangen verhindert dat er uiteindelijk weer één grote boekenbeurs komt.”

Als minister van Cultuur slaagde Jambon er dit jaar duidelijk niet in om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Op vraag van Janssens liet de minister-president echter weten dat hij in december opnieuw een evaluatie plant en overleg pleegt. “Ik stel tevreden vast dat u wilt faciliteren, ondersteunen, sturen in de richting van een groot boekenevenement”, besluit Janssens. “En ik hoop dat de sector u daar samen met het platform BoekenOverleg in wil volgen zodat er volgend jaar terug één grote boekenbeurs doorgaat waar het boek en de auteur alle welverdiende aandacht krijgen.”