Nieuws
zondag, 29 mei 2022

VB reageert met ééngemaakte Vlaamse kieskring op Open Vld-voorstel

Het Vlaams Belang reageert met een opmerkelijk tegenvoorstel in De Zondag op het eerdere Open Vld-voorstel voor een eengemaakte Belgische kieskring. “We moeten en kunnen nu onmiddellijk werk maken van één Vlaamse kieskring. En we hoeven daarvoor niet eens te wachten op een duur bevochten en ingewikkeld Belgisch compromis.” Het Vlaams Belang laat weten steun te willen voorzien om hiervoor een meerderheid te vormen in het Vlaams Parlement. Ook zal de partij een wetsvoorstel ter zake indienen.

Het Vlaams Belang is weinig onder de indruk van het voorstel dat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerlid Patrick Dewael vrijdag deden in De Standaard. Daar zeiden de Open Vld-kopstukken dat ze één federale kieskring willen om het ‘vechtfederalisme en de splitsingslogica’ tegen te gaan. Want, zo beweert Open Vld, als “Vlamingen enkel voor Vlaamse politici en Franstaligen enkel voor Franstalige politici kunnen stemmen, worden politici beloond die zich hard afzetten tegen de andere gemeenschap”.

“De twee meest belgicistische partijen zijn liberaal en kunnen zelf niet eens een eigen eengemaakte formatie handhaven”

"Een bizar unitair pleit van Open Vld en Lachaert”, reageert fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Ze hebben bij Open Vld precies niet door dat elke partij overal - in elke kieskring - kan opkomen. Franstalige politici kunnen dus gerust in Vlaamse kieskringen opkomen en omgekeerd. En waarom maken ze in de eerste plaats dan niet terug werk van een unitaire liberale partij? Als de liberale belgicisten van MR en Open Vld al niet één partij kunnen handhaven, hoe zou het dan op andere domeinen dan wel lukken?”

Het Vlaams Belang sabelt het voorstel dan ook neer als "een wanhoopspoging tot zelfbehoud van een in de peilingen verschrompelende partij”, vervolgt Pas. “Open Vld lijkt ook te vergeten dat de kloof tussen politiek en burger vooral wordt veroorzaakt door hun slecht beleid: een andere kieskring zal daar weinig aan veranderen. Lachaert, De Croo en co zouden zich trouwens snel verslikken met hun eengemaakte kieskring zonder pariteiten waarbij een Vlaamse stem evenveel waard wordt als een Waalse. De PS zou meteen een veel kleinere formatie zijn dan het Vlaams Belang met hun 600.000 kiezers tegenover onze 800.000, terwijl de PS nu méér zetels heeft dan het Vlaams Belang. Voor ons niet gelaten: België zal nog veel sneller op zijn limieten botsen, want de Franstalige PS-MR-elite verdraagt de Vlaamse democratische meerderheid niet.”

“Laten we één Vlaamse kieskring instellen en meteen ook het mandaat van minister-president direct verkiesbaar maken”

“Lachaert laat bovendien uitschijnen dat in één federale kieskring de kiezers wél direct hun premier kunnen verkiezen”, zegt ook fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang). “Dat is zéér misleidend en incorrect. In ons systeem worden ministers niet verkozen, maar aangeduid binnen de partijbureaus van de (parlementaire) meerderheid. Daarom kon Alexander De Croo premier worden ook al is hij lid van slechts de zevende grootste partij.”

“Laat ons dus ineens die twee euvels écht aanpakken”, besluit Janssens. “Laat ons één Vlaamse kieskring aanmaken en laten we onze minister-president direct verkiezen. En gezien Vlaanderen constitutieve autonomie heeft, kunnen we zo’n inrichting van onze eigen deelstaat helemaal zelf bepalen. We moeten dus niet wachten op een duur bevochten en ingewikkeld Belgisch compromis en zelfs niet op het onvermijdelijke en wenselijke einde van België. We kunnen dit zelf regelen en wel meteen.”

Het Vlaams Belang laat weten dat het zo snel mogelijk de nodige voorstellen zal indienen die mogelijk moeten maken dat de vijf Vlaamse kieskringen worden ééngemaakt voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Ook zal het een decreetsvoorstel indienen dat mogelijk moet maken dat Vlamingen direct hun minister-president kunnen verkiezen.