Persberichten
vrijdag, 20 aug 2021

VB roept op om meer te investeren in palliatieve dagcentra

Volgens het Vlaams Belang is er meer palliatieve zorg nodig omdat de Vlaamse regering steeds meer mensen - zo lang mogelijk - wil thuis laten wonen. Hierdoor zal de vraag voor een plaats in zulke dagcentra stijgen. “We moeten dus voorzien in voldoende aanbod”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) in een reactie. Maar uit het antwoord op een schriftelijke vraag van het parlementslid laat Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) weten dat er decretaal momenteel geen ruimte is om nog extra erkenningen, en dus financiering, te verlenen aan dagverzorgingscentra. “Onvoorstelbaar gezien het net noodzakelijk is om palliatieve dagcentra extra te ondersteunen en uit te breiden”, aldus De Reuse.

Momenteel zijn er in Vlaanderen vijf erkende palliatieve dagcentra verdeeld over drie provincies: West-Vlaanderen (2), Antwerpen (2) en Vlaams-Brabant (1). In een palliatief dagcentrum is er voor de patiënten op geregelde tijdstippen dagopvang en verzorging. “Op bepaalde ogenblikken is de zorg voor een ziek persoon te zwaar voor de omgeving en dan kan een dagcentrum een oplossing bieden”, verduidelijkt De Reuse.

“Er is nood aan meer dagverzorgingscentra om wachtlijsten te vermijden en toegankelijke zorg te garanderen”

Het Vlaams Belang benadrukt dat de werking en uitbouw van de palliatieve dagcentra zeer belangrijk zijn nu de Vlaamse regering alle verzorging zoveel mogelijk ambulant wil houden om de ziekenhuizen te ontlasten. “Maar vooral omdat deze dagcentra goedkoper zijn dan een ziekenhuisopname en omdat mensen liever langer thuisblijven in hun vertrouwde omgeving”, voegt De Reuse toe. “Er is dan ook nood aan meer dagverzorgingscentra om wachtlijsten te vermijden en toegankelijke zorg te garanderen.”

De partij stelt echter vast dat de onderfinanciering van deze dagcentra dit tegenwerkt. Daarnaast heeft ‘Kom op tegen Kanker’ na de opstartfase besloten deze initiatieven niet meer financieel te ondersteunen. Zij vinden, net als het Vlaams Belang, dat hier een structurele betoelaging van de Vlaamse overheid moet komen.

De Reuse roept dan ook minister Beke op om extra palliatieve dagcentra decretaal mogelijk te maken en hiervoor de nodige financiering te voorzien. “Gezien er nu door de coronacrisis op heel wat plaatsen in de woonzorgcentra leegstaande bedden en kamers zijn kan hier op korte termijn, binnen de reeds bestaande financiering, naar een eerste oplossing gezocht worden”, besluit De Reuse.