Nieuws
woensdag, 20 apr 2022

VB steunt verzoek hoorzitting over “catastrofale toestand” Federale Politie

In een brief van woensdag 20 april richt de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, Ignatio De La Serna, zich rechtstreeks tot de voorzitters van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie met een verzoek om gehoord te worden over de ‘catastrofale toestand’ bij de federale politie. “Het is niet de eerste noodkreet van de hoogste parketmagistraat”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Ik zal de commissieleden met aandrang verzoeken de gevraagde hoorzitting te organiseren.”

Vorig jaar richtte de hoogste magistraat van het parket zich al tot de regering inzake de dramatische situatie bij de Federale Politie. “Ik stelde toen voor om De La Serna en de Commissaris van de Federale Politie in een hoorzitting uit te nodigen”, aldus Depoortere. “Maar de paars-groene regeringspartijen veegden dit voorstel eenzijdig van tafel.”

Naar aanleiding van het interview met de commissaris-generaal van de federale politie inDe Standaard van 11 april 2022 trekt De La Serna nu opnieuw aan de alarmbel betreffende de situatie van wat hij in zijn brief omschrijft als het ‘bijna-faillissement van de federale politie’. “De dramatische situatie binnen de federale gerechtelijke politie dwingt de verschillende justitiële autoriteiten in het land, in het bijzonder de procureur des Konings, tot het nemen van moeilijke beslissingen”, vervolgt Depoortere, “waardoor vervolging en uitvoering van het nationaal veiligheidsplan onmogelijk wordt.”

“Het College van Procureurs-Generaal vond over de federale politie geen gehoor bij de regering en wil nu zelf gehoord worden door de parlementaire commissies”

De La Serna viseert zowel eerste minister Alexander De Croo (Open Vld), minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die reeds tijdens de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 1 december 2021 op de hoogte werden gebracht. “Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de minister van Justitie die elke keer onze verzoeken doorspeelde aan zijn collega van Binnenlandse Zaken”, heeft, zo schrijft De La Serna, “deze herfinanciering van de federale gerechtelijke politie nog steeds niet plaatsgevonden”.

De La Serna vraagt alvast ook de aanwezigheid van de federale procureur, de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, de procureurs des Konings en de gerechtelijke directeuren uit Antwerpen, Luik en Brussel, om hen “de catastrofale toestand duidelijk te kunnen uitleggen van de federale gerechtelijke politie en de impact op de veiligheid en bescherming van onze burgers.”

Namens Vlaams Belang heeft alvast Ortwin Depoortere als voorzitter van de Commissie van Binnenlandse Zaken de commissieleden met aandrang gevraagd deze hoorzitting te organiseren. “Ik had deze hoorzitting al eerder gevraagd, maar de meerderheid veegde dit voorstel van tafel”, besluit Depoortere. “Het wordt tijd om in het belang van de veiligheid van ‘onze mensen’ en uit respect voor de duidelijke noodkreet van parket en politie de koe bij de horens te vatten.”