Nieuws
donderdag, 19 mei 2022

VB-voorstel wetenschappelijke commissie stikstofreductie uitgevoerd

Woensdag legde het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement een voorstel ter stemming voor om een wetenschappelijke commissie op te richten die technieken van stikstofreductie kan erkennen en onderzoeken om aldus de stikstofuitstoot te verminderen. De andere partijen stemden dan wel tegen de behandeling van het voorstel, maar gaven wel aan dat wetgeving daarover in voorbereiding is”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin, die tevreden is dat zijn voorstel zo alsnog uitgevoerd zou worden. “Oppositie voeren werkt, dat wordt nu opnieuw bewezen”.

Zowel gewezen minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) als minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) werden door Sintobin al langer kritisch op de rooster gelegd over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering dat bepaalde landbouwbedrijven tot sluiting dwingt en de sector als geheel al te strenge normen oplegt. “Ik suggereerde daarbij ook al meermaals aan beide ministers of en wanneer er een wetenschappelijke commissie zou komen die stikstofreducerende technieken kan onderzoeken en erkennen, om zo onze landbouwers te helpen om de stikstofuitstoot te beperken”, aldus Sintobin. “Helaas werden de suggesties steeds weer afgewimpeld door de ministers.”

“Onze landbouwers moeten meer geholpen worden bij het realiseren van hun stikstofreductie.”

Daarom agendeerde Sintobin deze week een voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement waarin de Vlaamse regering werd gevraagd van de oprichting en samenstelling van deze commissie alsnog dringend werk te maken. “Er wordt te veel de nadruk gelegd op het laten dalen van het aantal landbouwbedrijven en dieren in plaats van fors in te zetten op de wetenschap”, aldus nog Sintobin. “Voor bepaalde landbouwbedrijven kunnen nieuwe stikstofreducerende technieken het verschil maken tussen het al dan niet halen van de strenge stikstofdoelstellingen van de Vlaamse regering.”

De Vlaamse meerderheidspartijen stemden de hoogdringende behandeling van het voorstel van het Vlaams Belang weg, maar kondigden tegelijk aan dat er gewerkt werd aan een eigen voorstel om deze commissie op te richten. “De stikstofwaanzin dwingt bedrijven nodeloos tot sluiting, terwijl innovatie hen net kan helpen”, besluit Sintobin. “Het Vlaams Belang dringt al lang aan op de oprichting van deze wetenschappelijke commissie die de boeren kan helpen. Ons voorstel in het parlement werd dan wel niet gesteund, maar ik ben tevreden dat er na lang aandringen alsnog werk van gemaakt wordt. Het toont aan dat onze stevige constructieve oppositie zijn effect niet mist.”