Nieuws
vrijdag, 17 sep 2021

VB wil parlement opnieuw volledig fysiek laten vergaderen

Het Vlaams Belang wil dat alle parlementaire commissies van het Vlaams Parlement opnieuw fysiek - in het parlement zelf dus - en niet langer digitaal plaatsvinden. Op dit moment vinden veel commissievergaderingen - wegens de coronacrisis - nog steeds digitaal plaats. Parlementsleden moeten geen voorrechten hebben boven andere burgers voor wie het thuiswerk nu vaak opnieuw afgeschaft is. Dat de politici van CD&V, N-VA en Open Vld hiertoe niet bereid zijn en rustig bij hen thuis de debatten willen volgen, is eigenlijk een schande en heeft meer te maken met gemakzucht dan met het coronavirus”, stelt fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

De organisatie van de debatten in het Vlaams Parlement stond maandag geagendeerd in het uitgebreid bureau van het parlement, waar de fractievoorzitters van de fracties praktische afspraken maken in verband met de werking. Het Vlaams Belang stelde voor om alle parlementaire commissies opnieuw fysiek te laten bijeenkomen nu het ergste van de gezondheidscrisis voorbij is, maar hier wilden de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld niet van weten. 

“Ons voorstel om opnieuw fysieke commissievergaderingen te houden stuitte op verzet van CD&V, N-VA en Open Vld

“Er zijn in die fracties nogal parlementsleden die ook een burgemeesters- of schepenmandaat hebben. Hun verzet tegen volledig fysieke zittingen heeft vooral te maken met hun eigen gemak. Zo hoeven ze zich niet te verplaatsen naar Brussel. In plaats van het volledige debat ter plaatse te volgen, komen ze dan even snel tussen om hun punt te maken tussen andere bezigheden. Zelfs vanuit de tuin of de wagen aan de supermarkt”, aldus Janssens.   

"Het verzet legt bovendien het nijpende probleem bloot van de cumulatie van mandaten. Een parlementair mandaat zou eigenlijk niet mogen gecumuleerd worden met een lokaal uitvoerend mandaat. In het parlement zitten te veel burgemeesters die enkel maar woensdag verschijnen om op het stemknopje te drukken, maar totaal afwezig zijn bij de parlementaire debatten", argumenteert Janssens. Het Vlaams Belang pleit dan ook al lang voor een cumulverbod tussen een parlementair en een lokaal uitvoerend mandaat.

Volgens het Vlaams Belang zijn de digitale vergaderingen overigens ook geen goede zaak voor de werking van onze democratie. "Een digitaal georganiseerde vergadering staat een écht parlementair debat in de weg en bemoeilijkt het controlerende werk van de parlementsleden en dan vooral van de oppositie", besluit Janssens. "Ik hoop dat ook dit geen overweging van CD&V, N-VA en Open Vld was om zich te kanten tegen de organisatie van fysieke vergaderingen in het Vlaams Parlement.