Persberichten
vrijdag, 09 jul 2021

VB zet naar aanleiding van Vlaamse feestdag stemrecht expats en internationale vertegenwoordiging Vlaams Parlement op agenda

Ter gelegenheid van 11 juli zet het Vlaams Belang met twee voorstellen in het Vlaams Parlement enkele Vlaamse eisen op de agenda die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. “We willen enerzijds het stemrecht van in het buitenland woonachtige Vlamingen voor de deelstaatverkiezingen gerealiseerd zien en anderzijds dat het Vlaams Parlement rechtstreeks vertegenwoordigd wordt in verschillende interparlementaire organisaties”, zo stellen Vlaams Parlementsleden voor het Vlaams Belang Kristof Slagmulder en Johan Deckmyn, die de voorstellen indienden.

Nog steeds kunnen niet alle Vlamingen stemmen voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Vlamingen die in het buitenland wonen kunnen wel stemmen voor de federale verkiezingen, maar niet voor de Vlaamse. Nochtans hebben diverse Vlaamse bevoegdheden een impact op in het buitenland wonende Vlamingen. Zo is de Vlaamse regering bevoegd voor de financiering van het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. “Deze situatie doet uitschijnen dat de federale verkiezingen belangrijker zijn dan de Vlaamse”, stelt Slagmulder. De bevoegdheid om dit te realiseren is federaal, maar de Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord wel ervoor te zullen ijveren. Er werd echter nog geen enkele stap in die richting gezet. Met een voorstel van resolutie wil het Vlaams Belang druk uitoefenen op de Vlaamse regering om haar woord te houden.

“Het Vlaams Parlement is even belangrijk als het federale en moet dan ook zo behandeld worden”

Het Vlaams Belang wil ook de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen op de agenda zetten. “Ondanks het stijgende belang van de deelstaten in België, is het Vlaams Parlement nog steeds niet vertegenwoordigd in internationale interparlementaire vergaderingen”, stelt Johan Deckmyn. Het gaat onder meer om de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, de Parlementaire Assemblee van de NAVO en de Interparlementaire Unie (IPU). “Een rechtstreekse vertegenwoordiging van Vlaanderen in internationale parlementaire organisaties zou de zichtbaarheid van Vlaanderen wereldwijd vergroten en de evenwaardige status van het Vlaams Parlement tegenover het federale bekrachtigen”, aldus Johan Deckmyn.

Het Vlaams parlementslid verwijst eveneens naar de unieke status die het Vlaams Parlement geniet in de EU: “Verklaring 51 gehecht aan het Verdrag van Lissabon impliceert dat het Vlaams Parlement beschouwd kan worden als een volwaardig lidstaatparlement in de EU. Dit impliceert logischerwijs dat het Vlaams Parlement ook vertegenwoordigd moet kunnen zijn in de verschillende interparlementaire organen in de schoot van de EU.”