Nieuws
donderdag, 07 mrt 2024

Veel meer inspanning nodig om armoede te bestrijden

Foto: iStock. Veel meer inspanning nodig om armoede te bestrijden

Het Vlaams Belang treedt de armoedeorganisaties bij die vandaag extra inspanningen van de politiek vragen. “De recente cijfers van de armoedebarometer drukken iedereen met de neus op de harde feiten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Er staat de volgende regeringen heel veel werk te wachten om te doen waar de federale en de Vlaamse regering aan verzaakt hebben, en de armoede in Vlaanderen terug te dringen.”

In Vlaanderen bevinden meer dan een half miljoen mensen zich onder de armoedegrens, terwijl een even groot aantal het risico loopt om in armoede te vervallen.  Het is een gekende, trieste realiteit die vandaag bevestigd wordt door de cijfers van de jaarlijkse Armoedebarometer van Decenniumdoelen, een platform van armoedeorganisaties, vakbonden en ziekenfondsen. “Niet alleen zitten hoe langer hoe meer werkenden in armoede, maar ook onaanvaardbaar veel jongeren”, aldus Samyn. "Steeds meer duiken ze op bij de OCMW's, en zijn ze genoodzaakt beroep te doen op de voedselbanken.”

“Geef mensen in armoede het beleid dat ze verdienen”

“We zijn het uiteraard eens dat onze mensen in armoede eindelijk het beleid moeten krijgen dat ze verdienen”, gaat Samyn verder. “Maar daarvoor moet ook het probleem van de massamigratie benoemd kunnen worden. Indien de massale instroom, zeker uit niet EU-landen, niet wordt drooggelegd, blijft het immers dweilen met de kraan open. Maar liefst 44 procent van de niet-EU-migranten zijn hier niet aan het werk of zoeken zelfs geen job.” Het Kamerlid benadrukt dat er in deze omstandigheden nooit voldoende middelen of sociale woningen zullen zijn om armoede tegen te gaan. “Het vormt een bedreiging voor onze sociale zekerheid.”

Om de strijd tegen de armoede in Vlaanderen aan te gaan pleit het Vlaams Belang voor een drastische verlaging van de lasten op arbeid. En daarnaast wil de partij een sociaal energietarief, waarbij naar het inkomen en niet louter naar het statuut wordt gekeken. Het Vlaams Belang diende daartoe reeds een voorstel in.

“We stelden nog een hele resem concrete maatregelen voor, zoals bijvoorbeeld een verhoging en correcte indexering van de minimumpensioenen naar 1.799 euro bruto per maand”, besluit Samyn. “En daarnaast onder meer een verhoging van de uitkeringen tot de armoedegrens, een taalverplichting voor sociale zekerheidsuitkeringen en sociale woningen, een automatische toekenning van premies en tegemoetkomingen, en een persoonlijke begeleiding bij uitkeringen zoals het leefloon, om op die manier het risico op een werkloosheids- of inactiviteitsval te verminderen.”