Persberichten
woensdag, 23 aug 2023

Veiligheidssituatie in Brussel is onlosmakelijk verbonden met de asiel- en migratiecrisis

"De veiligheidsproblemen rond het Zuid- en Noordstation zijn maar het topje van de ijsberg”, vindt voorzitter van Vlaams Belang Brussel Bob De Brabandere. “Het is goed dat er dankzij de situatie in en rond die stations aandacht is voor de veiligheidsproblematiek in Brussel, maar die gaat natuurlijk veel verder dan dat. Bovendien is die onlosmakelijk verbonden met de migratiecrisis.”

Er is de afgelopen maanden heel wat aandacht voor de onveiligheid in en rond zowel het Noord- als het Zuidstation. Een goede zaak, volgens het Vlaams Belang. “Het is goed dat de situatie in die stations aan het licht wordt gebracht, om de druk op Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en de federale regering om eindelijk iets te ondernemen te verhogen. Maar er mag geen vertekend beeld ontstaan: de situatie is ook in de rest van Brussel volledig uit de hand aan het lopen,” aldus Bob De Brabandere, voorzitter van het Brusselse Vlaams Belang.

Een recordaantal schietpartijen, afrekeningen in het drugsmilieu, druggebruik in het openbaar, straatprostitutie, overvallen, vechtpartijen, kraakpanden… Het zijn zaken die inderdaad schering en inslag zijn of worden over het hele gewest. “Men moet heus niet tot aan het Zuidstation gaan om met de onveiligheid geconfronteerd te worden. Voor veel Brusselaars volstaat het om een wandeling naar de buurtwinkel te maken. Iedereen die in deze stad buitenkomt, ziet de problemen,” zegt De Brabandere. Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, voegt eraan toe: “Dat de Brusselse regering zich in stilzwijgen hult, wil ofwel zeggen dat ze de problemen van de gewone Brusselaar niet kent, ofwel dat ze er niets aan kan of wil doen. Beiden zijn even erg.”

“De toenemende onveiligheid is een gevolg van de asiel- en migratiecrisis”

Volgens het Vlaams Belang is er nog een factor die te weinig wordt benadrukt, die van de asiel- en migratiecrisis. “Een groot deel van de toenemende onveiligheid is een gevolg van de asiel- en migratiecrisis. De Brusselse regering sprak in twee jaar geleden nog zelf van minstens 100.000 illegalen in het gewest, nu zijn dat er ongetwijfeld nog veel meer. De onveiligheidssituatie is daar onlosmakelijk mee verbonden,” aldus De Brabandere. Hij wordt daarin gevolgd door Lootens-Stael: “Wie met politieagenten in het veld spreekt, weet dat een groot deel van de criminaliteit - prostitutie, diefstallen, overlast, drugs… -  op het conto van mensen die hier eigenlijk niet moeten zijn, kan geschreven worden.”

Het Vlaams Belang wijst dan ook op de collectieve verantwoordelijkheid van de desastreuze veiligheidssituatie in het Brussels Gewest: Enerzijds bij de machthebbers die rechtstreeks met justitie en veiligheid belast zijn, zijnde Brussels minister-president Rudi Vervoort en de federale ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Anderzijds ook bij staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Nicole de Moor (cd&v), die met haar opengrenzenbeleid de illegaliteit en dus onrechtstreeks ook de criminaliteit blijft aanzwengelen.