Persberichten
donderdag, 17 aug 2023

Asielinstroom blijft onverminderd aanhouden

De instroom van asielzoekers in dit land blijft onverminderd en op een hoog niveau aanhouden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. In juli werden welgeteld 2.972 asielaanvragen geregistreerd. In totaal staat de teller voor de eerste zeven maanden van dit jaar ondertussen al op 18.311. “Aangezien het ‘immigratieseizoen’ ondertussen goed op gang is gekomen en het er niet bepaald naar uitziet dat de toestroom de eerstvolgende maanden zal afnemen, dreigen we dit jaar opnieuw vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen te overschrijden”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Het aantal asielaanvragen in juli is met een kleine 3.000 aanvragen zo goed als even groot als vorig jaar. Toen werden in juli 3.047 aanvragen ingediend. “We blijven overspoeld worden”, zegt Pas. “Hoe men het ook draait of keert: van een structurele daling van het aantal asielaanvragen is hoegenaamd geen sprake.”

“Het gevolg van het uitblijven van structurele maatregelen zien we in de cijfers”

Volgens Pas hoeven de cijfers niet te verbazen. “Zowat elke structurele maatregel om de instroom in te dammen en de uitstroom te vergroten is tot op heden uitgebleven”, zegt ze. “Het gevolg daarvan zien we in de cijfers. Het EU-migratiepact en de migratiedeal met Tunesië hebben al zeker geen impact gehad. Het migratiepact zal er integendeel net voor zorgen dat het asielcijfer zal toenemen.”

Het Vlaams Belang herhaalt de eis om onmiddellijk werk te maken van ingrijpende maatregelen. Maar tegelijkertijd verwacht de partij weinig van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) en de federale regering. “We willen onmiddellijk een verstrakking van de gezinshereniging en een kordaat terugkeerbeleid”, aldus Pas. “Zo mogelijk nog belangrijker is dat er op Europees niveau een nieuw asielmodel komt om illegale migratie tegen te gaan. Dat kan enkel door middel van een ‘Fort Europa’, waarbij we opnieuw volledige controle krijgen over de Europese buitengrenzen.”