Nieuws
woensdag, 08 dec 2021

Ventilus: “Politieke spelletjes moeten stoppen!”

De geplande Ventilus-hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen zou lopen blijft de gemoederen beroeren. Er kwam van meet af aan veel protest van burgemeesters en omwonenden. Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wil het project niet vergunnen eer er voldoende draagvlak voor is. De intendant die door de minister werd aangesteld en die verzoening moest bewerkstelligen zou normaal eind november reeds zijn rapport presenteren. Het finale rapport werd echter uitgesteld, volgens de minister omwille van beslissingen die federaal werden genomen. “De West-Vlamingen mogen niet het slachtoffer worden van dit rondje armworstelen tussen Demir en haar federale collega’s”, zei Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul vandaag in het Vlaams Parlement. “Er moet eindelijk duidelijkheid komen”.

Omwille van de toegenomen capaciteit van windenergie op zee wordt West-Vlaanderen een steeds belangrijkere ‘toegangspoort’ om energie aan land te brengen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil daarom via het zogenaamde Ventilus-project voor een versterking van het net zorgen om die bijkomende stroom op te vangen en te vervoeren. Het nieuwe hoogspanningsnet beroerde echter meteen de gemoederen in West-Vlaanderen. Heel wat burgemeesters en omwonenden uitten hun bezorgdheden omtrent het project en eisten dat de verbinding ondergronds aangelegd werd. Naar aanleiding de protesten stelde minister Demir een intendant (Guy Vloebergh) aan die Ventilus zou moeten ‘deblokkeren’. 

“West-Vlaanderen mag niet de dupe worden door een rondje armworstelen tussen de Vlaamse en de federale regering”

Eind november zou de opdracht van de intendant normaal gezien aflopen. Eind oktober presenteerde Vloebergh reeds zijn voorlopige bevindingen. Maar volgens de minister gooiden nieuwe plannen van de federale regering roet in het eten. De federale regering kondigde namelijk aan dat de capaciteit van de windparken op zee wordt verdrievoudigd. Ook staat een onderzeese kabel voor energie-uitwisseling met Denemarken gepland. “Die beslissingen werden zogenaamd plots genomen zonder de Vlaamse Regering of de intendant te consulteren en daarom zouden de bevindingen van de intendant aangepast moeten worden”, reageert Ryheul. “In werkelijkheid gaat het hier om een puur politiek spel waar de West-Vlamingen het slachtoffer van zijn.” 

Ryheul confronteerde de minister daarom vandaag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement met haar uitspraken. “Het is onaanvaardbaar dat de hoogspanningslijn gebruikt wordt voor een potje armworstelen met uw federale collega Tinne Van der Straeten (Groen)”, zei Ryheul. “We wisten al veel langer dat de verbinding met Denemarken er zou komen en dat de federale regering meer capaciteit op zee wou. De intendant zijn opdracht werd desalniettemin plotsklaps met drie maanden verlengd om de impact van de federale plannen op het Ventilus-project te onderzoeken.

West-Vlaanderen heeft geen baat bij gebekvecht tussen het Vlaamse en federale niveau”, stelt Ryheul. “De minister heeft in het verleden gezegd dat de lokale besturen de knoop zullen moeten doorhakken. De visie en bezorgdheden van de mensen ter plaatse is duidelijk: nieuwe hoogspanningslijnen moeten ondergronds geplaatst worden”, besluit Ryheul. Demir moet dan ook tegemoet komen aan de bezorgdheden van omwonenden en burgemeesters en een constructieve houding blijven aannemen in dit dossier zonder zich te verschuilen achter beslissingen van de federale regering."