Persberichten
woensdag, 15 sep 2021

Verbod op schachtenverkoop? “Laat studenten student zijn”

Het Vlaams Belang kant zich tegen een verbod op de 'schachtenverkoop'. De rector van de UA pleitte daar deze week voor. “Het is een traditie die in tal van studentenkringen probleemloos verloopt, maar vaak ook zorgt voor de nodige inkomsten zodat men andere activiteiten kan financieren”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. Studenten moeten zich zoals iedereen aan de geldende wetgeving houden, en zo’n ludieke studentendoop is niet in strijd met de strafwet. De rector is geen wetgever en moet zich niet steevast bemoeien in het dagelijkse leven van onze studenten.”

Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen (UA), wil strengere regels rond studentendopen. Hij vindt dat álle doopactiviteiten in de publieke ruimte moeten plaatsvinden en dat de schachtenverkoop moet verboden worden. “De rector heeft het hierbij over studenten - de peters en meters - die zogezegd ‘eigendomsrecht’ verwerven over hun schachten/petekindjes”, reageert Brusselmans. “Dat is fake news, er is geen sprake ‘eigendom’. Wel wordt veelal gevraagd dat de schachten opdrachten van hun peter en meter uitvoeren. En dan?”

“Je moet studententradities niet verbieden omdat enkelingen zich gedragen als kleuters”

Het Vlaams Belang kant zich dan ook tegen deze zoveelste betutteling en inmenging in het studentenleven. “Studenten zijn volgens de wet volwassenen - en ook al gedraagt niet iedereen zich daar naar, wil dat niet zeggen dat alle studenten over dezelfde kam moeten geschoren worden. Laat studenten student zijn”, stelt Brusselmans.

Uiteraard verzet de partij zich tegen excessen en wrede praktijken. “Voor ons snijdt het mes langs twee kanten”, besluit Brusselmans. “Dezelfde strafwetten die gelden in de normale wereld gelden immers ook in de studentenwereld. Mishandeling of sadistische en gevaarlijke doopgebruiken zoals die werden uitgevoerd in het geval van de gestorven Sanda Dia kunnen niet door de beugel. Maar het zijn die excessen die moeten aangepakt worden, niet dopen in het algemeen. Laat staan ludieke schachtenverkopen.”