Nieuws
woensdag, 15 nov 2023

Verdere verfransing van Vlaamse gemeenten geen probleem voor Open Vld en Vooruit

Foto: Vlaams Belang. Verdere verfransing van Vlaamse gemeenten geen probleem voor Open Vld en Vooruit

Gisteren werd in de Kamercommissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing een voorstel van het Vlaams Belang tot afschaffing van de faciliteiten door Vivaldi weggestemd. “De faciliteiten zijn al vele tientallen jaren een oorzaak van de verdere verfransing van een aantal Vlaamse gemeenten”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Het moet ons tot nadenken stemmen dat de Vlaamse meerderheidspartijen hier blijkbaar geen enkel probleem mee hebben.”

Met de taalwetten van 1962 en 1963 kregen de Franstaligen in achttien Vlaamse gemeenten faciliteiten in bestuurszaken. Sinds de fusie van gemeenten in 1977 gaat het nog om twaalf gemeenten. “We spreken dan onder meer over zes gemeenten rond Brussel: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem, ook bekend als de randgemeenten”, aldus Bury. “Aanvankelijk werd het stelsel van faciliteiten voorgesteld als een tijdelijk middel om de Franstaligen in Vlaanderen de kans te bieden zich aan te passen en zich op die manier te integreren in de Vlaamse gemeenschap.”

“Zelfs een brood kopen in het Nederlands lukt niet”

“In de praktijk is er echter nooit sprake geweest van tijdelijkheid en werd er voor de Franstaligen een soort van hangmat gecreëerd”, gaat Bury verder. “De faciliteiten bleken volledig aan hun doelstelling voorbij te gaan en waren daarentegen juist een middel om zich helemaal niet te hoeven aan te passen. Na meer dan zes decennia kunnen velen in de randgemeenten bij de bakker zelfs geen brood bestellen in het Nederlands. Hoeveel tijd hebben die mensen eigenlijk nog extra nodig om zich aan te passen of te integreren? Tachtig jaar? Honderd jaar?”

Aangezien de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten nooit tot het beoogde resultaat hebben geleid, maar juist tot het tegendeel daarvan, legde het Vlaams Belang gisteren een voorstel van bijzondere wet tot afschaffing ervan ter stemming voor. “Helaas werd ons voorstel door de meerderheidspartijen weggestemd, waarmee onder meer Vooruit en Open Vld aangaven zich volledig achter de verdere verfransing van deze gemeenten te scharen.”