Nieuws
zaterdag, 05 aug 2023

Verdwijnen van bankautomaten en bankkantoren moet stoppen

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat het aantal bankautomaten en bankkantoren steeds verder achteruitgaat. Dat ondanks een eerder ‘akkoord’ met de bankensector. “Het feit dat er nauwelijks nog geldautomaten of bankkantoren zijn, is tekenend voor de onbetrouwbaarheid van Vivaldi”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Er moeten bindende afspraken met de sector komen.”

In Vlaanderen is in ruim de helft van de dorpen en deelgemeenten al geen bankautomaat meer te vinden. Vooral landelijke gemeenten kampen met een tekort aan bankautomaten. Sommige gemeenten moeten noodgedwongen zelf een geldautomaat in eigen beheer ter beschikking stellen van hun inwoners, zoals het West-Vlaamse Moorsele deed eind juli. “Nochtans sloot minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), in maart een akkoord met de bankensector om het aantal geldautomaten op peil te houden via het Batopin-project. Het zou ervoor zorgen dat mensen steeds in hun buurt geld zouden kunnen afhalen”, herinnert Van Lommel zich. “Uit de praktijk blijkt echter dat dat de afbouw van cashpunten gewoon doorgaat.”

Het akkoord weerhoudt de vier grootbanken, Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis en ING, er duideijk niet van om hun eigen automaten in sneltempo te schrappen, vooral de afgelopen maanden. “De minister heeft natuurlijk ook geen poot om op te staan”, merkt Van Lommel op. “Er werden immers geen sancties voorzien in het akkoord.” Bovendien mogen de banken geldautomaten blijven weghalen als het aantal geldopvragingen, met minder dan 55 afhalingen per dag, ‘te laag’ is. Ook als de banken geen ‘geschikte locaties’ vinden, moeten ze geen automaat meer plaatsen. Er werden ook geen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de automaten, niet inzake parkeergelegenheid of de nabijheid van openbaar vervoer, ook niet inzake de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

“Banken bieden voor duurdere diensten steeds minder service”

Terwijl het aantal bankautomaten op een jaar tijd met 10 procent is gedaald, is het aantal bankkantoren afgenomen met 8 procent. “Mensen worden gedwongen om hun bankzaken online te regelen, maar niet iedereen beschikt daarvoor over de nodige vaardigheden”, gaat Van Lommel verder. “Bovendien willen veel mensen toch graag een persoonlijk contact, niet enkel ouderen. Voor belangrijke beslissingen, zoals het aangaan van een lening is een persoonlijk gesprek toch wenselijk. Banken hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een lokale verankering is belangrijk voor het vertrouwen in de bank.”

Het Vlaams Belang hekelt de achteruitgang in dienstverlening en verzet zich met hand en tand tegen het verdwijnen van geldautomaten en bankkantoren uit onze gemeenten. “De banken bieden nauwelijks nog enige service, maar hun diensten worden wel steeds duurder”, besluit Van Lommel, die in de Kamer over deze kwestie een motie van aanbeveling indiende. “Er moeten bindende afspraken worden gemaakt over zowel de beschikbaarheid van bankautomaten als over de beschikbaarheid van bankkantoren.”