Nieuws
donderdag, 19 mei 2022

“Verklaar Diyanet tot ongewenste organisatie”

De Belgische afdeling van Diyanet, het Turkse ministerie voor religieuze zaken, wil het nieuwe decreet op het toezicht en de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen dat vorig jaar in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, laten vernietigen via een arrest van het Grondwettelijk Hof. “Ondertussen laat de Vlaamse regering de moskeeën van die Turkse overheidsdienst nog steeds financieren met belastinggeld. Diyanet moet hier evenwel gewoon tot ongewenste organisatie worden verklaard: worden verboden dus”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Een nieuw decreet inzake de erkenning van geloofsgemeenschappen moest in theorie de greep van buitenlandse regimes op de moskeeën in Vlaanderen tegengaan. Allerlei nuanceringen en uitzonderingsbepalingen leidden er inmiddels toe dat het nieuwe decreet weliswaar brave kerken zal opzadelen met een ganse reeks bureaucratische verplichtingen, maar dat de buitenlandse invloed op moskeeën allicht niet of nauwelijks zal worden teruggedrongen.

Dat werd ook duidelijk gemaakt door de minister die al herhaaldelijk bevestigde dat ook onder het nieuwe decreet vanuit Turkije aangestuurde Diyanetmoskeeën best nog erkend en gefinancierd kunnen worden omdat elke moskee apart zou worden beoordeeld. Nochtans weet iedereen dat die Diyanetmoskeeën onder rechtstreeks bevel van de Turkse regering staan. Ook de staatsveiligheid bevestigde al dat Diyanet “de lange arm van Erdogan in Vlaanderen is” en “voor polarisering” zorgt.

“Diyanet moet hier tot ongewenste organisatie verklaard worden en de Turkse staatsmoskeeën van dat netwerk moeten resoluut gesloten worden”

Maar zelfs de minimale verstrakkingen die nu in het decreet staan – in de eerste plaats dat moskeeën niet meer erkend en gefinancierd kunnen worden wanneer de imams die er preken, betaald worden door een buitenlands regime – worden nu aangevochten door Diyanet. “Dat bewijst andermaal de kwade wil en de arrogantie van een Turks staatsinstituut dat al decennia een van de vectoren is van de niet-integratie en radicalisering van mensen van Turkse afkomst en zelfs tot in Vlaanderen toe tegenstanders van het Erdogan-regime intimideert. De appeasementpolitiek die de regeringen tot op heden in dit land hebben nagestreefd tegenover Diyanet faalt totaal en stimuleert de arrogantie van het Turkse regime alleen maar”, stelt Janssens.

Voor het Vlaams Belang heeft dit Turkse overheidsinstituut dat permanent haat zaait en zinvolle integratie saboteert geen plaats in Vlaanderen. “De regeringen in dit land moeten nu eens eindelijk de enige correcte en logische beslissing nemen: Diyanet moet hier tot ongewenste organisatie verklaard worden en de Turkse staatsmoskeeën van dat netwerk moeten resoluut gesloten worden”, aldus Janssens.