Nieuws
vrijdag, 10 feb 2023

Verkoop GIMV-participatie: “Geen oplossing voor uitgavendrift Vlaamse regering”

Volgens de krant De Tijd overweegt de Vlaamse regering onder andere om haar participatie in de investeringsmaatschappij GIMV ter waarde van ongeveer 337 miljoen euro te verkopen om zo haar schuld af te bouwen. “Het verkopen van de meubels is geen oplossing zolang er geen oplossing is voor het onderliggende en structurele probleem, namelijk de uitgavendrift van deze Vlaamse regering”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Dit is dan ook een druppel op een hete plaat, die doet herinneren aan de dramatische jaren van Paars onder Verhofstadt. Het goed bestuur waar minister Diependaele zich graag laat op aanspreken blijkt niet uit de realiteit, integendeel.”

Bij de regeringsonderhandelingen in 2019 beslisten de drie Vlaamse regeringspartijen in geheime afspraken dat Vlaanderen zijn belangen tegen het licht moet houden. Volgens De Tijd zijn de voorbije weken de voorbereidingen begonnen voor een potentiële verkoop van haar belang in de investeringsmaatschappij GIMV. Ook de participatie in Ethias Finance zou de Vlaamse regering niet meer als een kerntaak zien. Vlaanderen trof dan ook al voorbereidingen om de Ethias-belangen te verkopen, maar heeft hiervoor het fiat van de andere overheden nodig. De bedoeling van de verkoop aan participaties is om de schuld af te bouwen. Zo werd de begroting 2023 ingediend met een tekort van ruim 2,9 miljard. Een volledige exit uit Gimv zou dan ook 337 miljoen euro opleveren. 

“Het verkopen van de meubels is geen oplossing zolang er geen oplossing is voor het onderliggende en structurele probleem, namelijk de uitgavendrift van deze Vlaamse regering”, zegt Van dermeersch. “Dit is dan ook een druppel op een hete plaat, die doet herinneren aan de dramatische jaren van Paars onder Verhofstadt.”

“Op vier jaar tijd heeft deze regering dus een schuld opgebouwd van ruim 21 miljard euro”

De Vlaamse regering trad aan met een schuld van 24,1 miljard euro en zal volgens haar eigen toelichting eind 2023 uitkomen op een schuld van 45,2 miljard euro. “Op vier jaar tijd heeft deze regering dus een schuld opgebouwd van ruim 21 miljard euro”, aldus Van dermeersch. “Zelfs zonder de uitgaven voor Corona, door het Rekenhof berekend op 5 miljard euro, is dit een aangroei met 16 miljard euro of 4 miljard euro per jaar. Aan dit tempo is er, tegen het einde van de regeerperiode, een verdubbeling van de schuld. Het goed bestuur waar minister Diependaele zich graag laat op aanspreken blijkt niet uit de realiteit, integendeel.”

Van dermeersch stelt dan ook dat zolang er niets wordt gedaan aan die uitgavendrift het verkopen van de meubels een druppel is op een hete plaat, die doet herinneren aan de dramatische jaren van Paars onder Verhofstadt. “Tot wat die jaren ons hebben gebracht is nu wel duidelijk voor iedereen.”